شماره امروز: ۵۴۷

اقتصاد کشور

 • در دومین نشست دور نهم هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شد

  آغاز به کار رسمی اتاق نهم در پایتخت رسما کلید خورد. هیات نمایندگان اتاق تهران در دومین نشست خود با تاکید بر اینکه سال 98 سال سختی برای اقتصاد کشور خواهد بود،

 • لایحه‌ای که روز گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، جدا از آنکه به یکی از وعده‌های روحانی برای شفافیت اقتصاد کشور جامه عمل می‌پوشاند، عملا یکی از موانع مهم پیشرفت

 • هر چند انتظار بر این است که اقتصاد ایران از حذف معافیت تحریم‌های نفتی، بیشتر با پیامدهای منفی مواجه شود، اما این شرایط می‌تواند پیامدهای مثبت برای اقتصاد کشور نیز به‌ دنبال داشته باشد.

 • طبق نظر کارشناسان یارانه های پنهان اثر منفی زیادی برای اقتصاد کشور دربر داشته است. اما هرگونه سیاست‌گذاری در این مورد و حذف یا آشکار کردن آن به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد.

 • شناخت دقیق ابعاد و ساختار مالی بانک‌های موضوع ادغام، برنامه‌ریزی فرآیند ادغام و طرح‌ریزی اقدامات موثر در راستای کاهش تضاد منافع ذی‌نفعان برای افزایش احتمال موفقیت ادغام ضروری است.

 • 1.2 میلیون نفر در کارگاه‌های صنعتی 50 نفر به بالا مشغول به کارند

  بخش صنعت موتور محرک اقتصاد کشور قلمداد می‌شود و ایجاد یک شغل در این بخش می‌تواند منشأ ایجاد سه تا چهار شغل در سایر بخش‌ها شده و موجب رشد

 • علی مزیکی در گفت‌وگو با «تعادل» تبعات بودجه‌ای تشدید تحریم امریکا بر ایران را تشریح می‌کند

  با افزایش فشارهای امریکا بر اقتصاد کشور و لغو معافیت خرید نفتی از ایران اکنون به نظر می‌رسد سال 98 سالی سخت‌تر از آن چه تصور می‌شد، خواهد بود.