شماره امروز: ۵۴۷

اقتصاد ایران

  • اقتصاد ایران بیش از پیش به سمت بسته شدن حرکت می‌کند. گذشته از روند خارجی، روند مدیریت داخلی هم به گونه‌ای است که این نگاه بسته را تقویت می‌کند.

  • «تعادل» تمهیدات جدید دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی را بررسی می‌کند

    با توجه به نیاز اقتصاد ایران به تولید و متعاقب آن صادرات؛ یکی از اولویت‌هایی که طی سال‌های اخیر پیش روی مسوولان اجرایی و تقنینی قرار گرفته، بازگشت آن دسته از واحدهای اقتصادی است

  • گزارش «تعادل» از دلایل قاچاق معکوس دارو و پیشنهاد کارشناسان برای حل این معضل

    از 2 سال پیش که اقتصاد ایران با شوک ارزی روبرو شد و با شروع دوباره تحریم‌های امریکا در دام تورم قیمت‌ها افتاد،

  • اقتصاد مقاومتی گفتمانی است که به درایت مقام معظم رهبری چند سالیست که در اقتصاد ایران جای خود را پیدا کرده است

  • حدود یک ماه دیگر سال 1398 به پایان می‌رسد. در نزدیکی پایان سال دو تحلیل متفاوت از سمت و سوی اقتصاد ایران در سال جاری و نیز سال آینده