شماره امروز: ۵۴۷

اقتصاد

 • وزیر بهداشت ضمن اشاره به سرانجام درخواست ارایه شده به دولت برای افزایش تعرفه‌های پزشکی در نیمه دوم امسال، گفت:

 • تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌‌مندسازی عادلانه مردم از خدمات پولی» از برنامه‌های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است.

 • موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی اعلام کرد: کشاورزی راهگشای اقتصاد ایران در شرایط تحریم است، اما دولت‌ها در سال‌های گذشته غفلت تاریخی درباره توجه به بخش کشاورزی داشته‌اند.

 • کرمان| رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه راه‌اندازی بورس نفتی اتفاق مهمی بود که در کشور افتاد، گفت: راه‌اندازی بورس نفتی تحریم‌های امریکا علیه ایران را دور زد.

 • نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران تاکید کرد

  نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران معتقد است امریکا بخشی از اقتصاد جهانی است نه تمام اقتصاد جهانی؛

 • «تعادل» تجربه توسعه مناطق ویژه اقتصادی در کشورهای آسیایی را بررسی می‌کند

  مناطق ویژه اقتصادی اثربخشی بسیار مهمی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه دارند و دستیابی به توسعه فناوری با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی راهکاری متداول و اثبات شده

 • ارزیابی بانک جهانی از بدهی‌های خارجی ایران

  دو نهاد بین‌المللی اقتصاد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به بررسی برخی شاخص‌های اقتصاد ایران دست زدند.