شماره امروز: ۵۴۷

نتایج جستجو

  • از زمان آشنایی با مدیران کشور با اصول و قواعد نوین مدیریت به ویژه مدیریت صنعتی، بیش از نیم سده می‌گذرد. متفکران و روشنفکران ایرانی با اصول و قواعد اداره سازمان‌های ملی و دولتی در کشورهای غربی بسیار پیش از این آشنا شده بودند.

  • انتشار تصویبنامه هیات‌وزیران در زمینه تشکیل نهادهای غیردولتی در شهریورماه 95 تحت عنوان «آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد»، فرصت مناسبی است برای مرور سیاست‌های مربوط به این سازمان‌ها طی دهه گذشته تا تغییرات ایجادشده در نگاه دولت به مقوله سازمان غیردولتی یا آنچه اصطلاحا سازمان مردم‌نهاد گفته می‌شود، بحث و بررسی گردد.