شماره امروز: ۵۴۷

نتایج جستجو

  • ایران و هندوستان برای تعمیق سطح مناسبات مشترک، 15 سند و تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

  • وزارت بهداشت و البته سازمان نظام پزشکی از مخالفان جدی طب سنتی و گیاهی هستند. البته این مخالفت، با قرار دادن طب سنتی در کنار طب اسلامی و سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی مردم، توجیه می‌شود.

  • وزارت‌ بهداشت:

    «داروی امام کاظم(ع)»، «بوخور حضرت مریم(س)»، «داروی امام رضا(ع)» و... اینها نه ارتباطی با طب سنتی دارند نه طب علمی و دانشگاهی. اما برخی با استفاده از این اسامی و با عنوان«طب اسلامی» سعی در درمان بیماران دارند؛