شماره امروز: ۵۴۷

نتایج جستجو

 • در کتاب کوچک حرف‌هایی با دخترم درباره اقتصاد (تاریخ مختصر سرمایه‌داری) یانیس واروفاکیس اقتصاد‌دان مشهور می‌کوشد به این پرسش که به‌شکل‌فریبنده‌ای ساده است

 • کتاب ثروت ملل نوشته آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ منتشر شد.در این کتاب اقتصاد به عنوان یک رشته مستقل مورد دفاع قرار می‌گیرد.

 • در اثر کلاسیک تاریخ اقتصادی و نظریه اجتماعی «دگرگونی بزرگ»، کارل پولانی تحولات اقتصادی و اجتماعی ناشی از «دگرگونی بزرگ» انقلاب صنعتی را تحلیل می‌کند.

 • سرمایه‌داری از پایان دوره فئودالیسم در دنیای غرب نظام غالب بوده است. به تدریج این نظام از انگلیس به سراسر اروپا گسترش یافت و مرزهای سیاسی و فرهنگی را در نوردید.

 • در گفت‌وگو با عماد افروغ بررسی شد

  مهدی بیک|بسیاری از تحلیلگران جهانی معتقدند شیوع جهانی ویروس کرونا، در کنار پدیده‌های دیگری چون جنگ جهانی دوم، فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی،

 • حسابداری علم «مهندسی ساخت وساز مالی» و حسابرسی علم«مهندسی نظارت بر این ساخت و ساز مالی» تلقی می‌شود.

 • البرز| یک نویسنده روسی با بیان اینکه امام خمینی (ره) همه مردم جهان را به نبرد نهایی با هژمونی غرب، سرمایه‌داری،

 • سرمایه‌داری پیشرفته در عصر نارضایتی

  این اطلاعات و تراکنش برای اقتصاد هزینه‌هایی را دربردارد که در هزینه‌های صدور و مدیریت کردن یک وام رهنی قادر خواهد بود که کاهش بزرگی را درست کند.

 • چگونه انقلاب انرژی‌های نو و ارتباطات، طلیعه فرا رسیدن عصر سرمایه‌داری توزیعی را می‌دهند

  تمدن صنعتی ما در یک تقاطع قرار دارد. نفت و سایر انرژی‌های سوخت فسیلی که مسیر صنعتی زندگی ما را می‌سازند رو به اتمام هستند

 • بعدازظهر یک روز ماه می‌سال ۲۰۱۹، مازوکاتو در یک سالن سخنرانی لبالب پُر در کالج لندن کنار دیوید ویلتز نشست. ماریانا بلند شد و خود را به مخاطبان معرفی کرد.