شماره امروز: ۵۴۷

نتایج جستجو

  • یک ماه از سال جدید گذشت و دولت کماکان با چالش ارزی روبه‌روست. حضور هر روزه وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان از ابعاد این چالش می‌دهد و آن طور که از شواهد پیداست اگر این موضوع مهار نشود

  • 1 اردیبهشت