شماره امروز: ۵۴۷

نتایج جستجو

  • بنا بر برخی گزارش‌ها در آمار سالانه شرکت بی‌پی که در ماه آینده میلادی منتشر خواهد شد از میزان ذخایر گاز طبیعی ایران به عنوان بزرگ‌ترین و نخستین نام برده شده است.

  • رسم دیر اعلام شدن آمارها، سالیان درازی است که در ایران جریان دارد. در اقتصاد، سرعت انتشار اطلاعات به اندازه دقت آمار از اهمیت برخوردار است.

  • 28 خرداد