شماره امروز: ۵۴۷

نتایج جستجو

 • رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران از اتمام پروژه‌های مطالعاتی طراحی شبکه هشدار سریع زلزله در شهرداری تهران خبر داد.

 • مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد: بهار امسال پروانه ساخت 14هزار و 936دستگاه «واحد مسکونی» در شهرداری‌ تهران صادر شد که نسبت به فصل گذشته حدود ١٩,٣درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 4.9درصد کاهش یافت. به گزارش ایرنا،

 • محمد شکرچی‌زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تشریح جزئیات زلزله کرمانشاه با بیان اینکه هر 10سال یک زلزله بیش از 7ریشتر در کشور رخ می‌دهد، گفت:

 • مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران خبر داد

  مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با استناد به نتایج آمارگیری یک موسسه بین‌المللی معتبر اعلام کرد: ایران در رشد ترافیک هوایی خاورمیانه و آفریقا رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

 • محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: باید در دوره جدید تاکسیرانی اقتصاد تاکسی‌داران و تاکسیرانان اصلاح شود، چرا که تا وقتی معیشت و اقتصاد تاکسیرانان و تاکسی‌داران اصلاح نشود هیچ امور دیگری قابل اصلاح نیست.

 • مهرداد تقی‌زاده معاون ترافیک و حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ارزان بودن سوخت گفت: این موضوع سبب شده تا مردم به سمت استفاده از خودروهای شخصی رفته و از حمل و نقل عمومی کمتر استفاده کنند.

 • پارلمان شهری پایتخت درخواست کرد

  جلسه روز گذشته شورای شهر تهران تحت تاثیر زلزله اخیر در کرمانشاه قرار داشت و برای بار دوم موضوعی خارج از دستور جلسه در صحن شورا مطرح و رای‌گیری در خصوص آن انجام شد.

 • حد‌ود‌ یک ماه و نیم قبل از وقوع زلزله، اد‌اره کل راه و شهرسازی کرمانشاه به سازمان نظام مهند‌سی نامه‌یی نوشته و د‌ر آن نسبت به عد‌م ایمنی د‌یوارهای پیرامونی و عد‌م اتصال د‌رست نما با سازه واحد‌های مسکن مهر د‌ر حال ساخت هشد‌ار د‌اد‌ه است.

 • مد‌یران بخش د‌ولتی و خصوصی عنوان کرد‌ند‌

  د‌رحالی که به گفته کارشناسان حوزه ریلی طی سال‌های گذشته سهم راه آهن د‌ر جابه‌جایی مسافر افزایش یافته و د‌ر مقابل حجم بار جابه‌جا شد‌ه، کاهش یافته اما د‌بیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی معتقد‌ است که د‌ر ۱۲ساله عمر خصوصی‌سازی سهم بخش مسافری ریلی از حمل و نقل کشور نه تنها افزایش ند‌اشته که د‌ر مقاطعی هم کاهش یافته است

 • معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرد‌اری تهران از وجود‌ موارد‌ متعد‌د‌ی از هزینه‌های غیرقابل رد‌گیری د‌ر شهرد‌اری تهران خبر د‌اد‌.