شماره امروز: ۵۴۷

نتایج جستجو

 • وزارت اقتصاد‌ گزارش د‌اد‌، عمد‌ه بد‌هی د‌ولت به نظام بانکی مربوط به بانک‌های د‌ولتی است و اینکه بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانک‌های طلبکار از د‌ولت نیز مود‌ی مالیاتی محسوب می‌شوند‌ و باید‌ نسبت به تهاتر و پرد‌اخت آن اقد‌ام کنند‌.

 • میرشجاعیان د‌رباره افت 2 پله‌ای رتبه ایران د‌ر شاخص سهولت کسب و کار توضیح د‌اد‌

  گزارش اخیر بانک جهانی از سهولت کسب وکار د‌ر 190کشور حاکی از آن بود‌ که ایران با افت 4رتبه‌یی د‌ر جایگاه 124 جای گرفته است. افت جایگاه ایران د‌ر این رتبه‌بند‌ی جهانی د‌رحالی رخ د‌اد‌ که براساس گزارش سال 2017 بانک جهانی هم ایران با افت 2رتبه‌یی مواجه شد‌ه و د‌ر جایگاه 120 قرار گرفته بود‌.

 • یک پژوهش اقتصادی با واکاوی نقش نظام بانکی در تامین مالی و رشد اقتصادی مطرح کرد

  در اقتصاد ایران که نظام بانکی به عنوان یکه‌تاز تامین مالی شناخته می‌شود، نقص در فعالیت این بخش می‌تواند تولید و رشد اقتصادی را به‌شدت متاثر کند. چراکه تامین مالی در ایران بطور عمده به سیستم بانکی وابسته است و سایر بازارها همچون بازار بورس با نظام بانکی قابل مقایسه نیستند.

 • معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از شناسایی ۹هزار سرویس بین‌دستگاهی در کشور خبر داد و اظهار کرد: برای بهبود فضای کسب وکار لزومی ندارد که به همه دستگاه‌ها توجه کنیم بلکه باید دستگاه‌هایی که ۷۰درصد استعلامات مجوزها از آنها گرفته می‌شود

 • مزایده ۴۱ جایگاه سوخت دولتی متعلق به ۱۴ استان کشور امروز (سی‌ام آبان ماه) توسط سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، مزایده ۴۱جایگاه سوخت دولتی متعلق به ۱۴ استان کشور امروز (سه‌شنبه) برگزار می‌شود

 • موسسه نیاوران آثار کاهش رشد اقتصادی چین را تحلیل کرد

  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی آثار کاهش رشد اقتصادی چین بر اقتصاد ایران و جهان را بررسی کرده است. براساس پیش‌بینی‌ها، روند کاهش رشد اقتصادی چین در سال‌های آینده ادامه‌دار و شدیدتر خواهد شد

 • اواخر هفته پیش مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌یی آنی و حائز اهمیت به «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه ‌و بودجه کشور، تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها را پیشنهاد کرد. طبق نامه وزیر اقتصاد،

 • بررسی گزارش عملکرد 6ماهه قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد

  روز گذشته گزارشی از عملکرد 6 ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نقل یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه انتشار یافت که حاکی از انحراف شدید از منابع تعریف ‌شده در اجرای این قانون است.

 • به گزارش «ایسنا»، دوانی درباره راهکار مقابله با فساد ماموران مالیاتی می‌گوید: بالاترین مقامات کشور اظهار می‌کنند که فساد در کشور نهادینه شده است. البته فساد در همه دستگاه‌ها هست ولی طبیعتا در دستگاه‌هایی که با پول سرو کار دارند بیشتر درگیر فساد هستند.

 • مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: در مدل بودجه‌نویسی جدید به نسبت عملکرد و پروژه‌ها بودجه تخصیص خواهد یافت که به همین دلیل با مقاومت دستگاه‌های اجرایی و اعمال فشارها مواجه می‌شود.