شماره امروز: ۵۴۷

نتایج جستجو

 • سرنوشت ما همه انسان‌ها بیش از هر زمان دیگری به هم گره خورده است. و البته نه فقط ما انسان‌ها بلکه حیات انسان و طبیعت اکنون بسیار به هم وابسته و همبسته شده است.

 • مصائب سال 1398 تمام‌نشدنی به نظر می‌رسد. سالی که با بلایای طبیعی آغاز شد و با اپیدمی شدن یک بیماری خاتمه یافت و چندین اتفاق تلخ ریز و درشت در آن رخ داد. اقتصاد نیز از این وقایع در امان نبود و سال سختی بر اقتصاد ایران گذشت.

 • همان‌طور که شاهد هستیم نوسانات منفی قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد و رقابت نفتی میان عربستان و روسیه از یک‌سو و کاهش تقاضا به واسطه کرونا از سوی دیگر،

 • بسیار شنیده‌ایم که «انسان دو معلم دارد: آموزگار و روزگار! هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی، دومی به تلخی به تو می‌آموزد. اولی به قیمت جانش و دومی به قیمت جانت...»!

 • ورود صندوق بین‌المللی پول برای کمک به کشورهای بحران‌زده از کرونا نشان از عمق فاجعه‌ای می‌دهد که اقتصاد جهان را و اقتصاد کشورهای کرونا زده را دربرگرفته است.

 • امریکا در یک اقدام عوام‌فریبانه پیشنهاد داد که برای مقابله با بحران ویروس کرونا به ایران کمک کند.

 • مقابله با فقر کرونا؛

  جریان مهیب و خرد‌کننده آثار اقتصادی بیماری کرونا، دست کمی از روند بیماری‌زایی و بهداشتی این ویروس ندارد

 • امروز سوالات متعددی پیرامون چرایی نتیجه اجلاس اخیر اوپک وجود دارد. در این خصوص معتقدم باید به روند یکسری سیاست‌ها از سال‌های قبل تاکنون توجه داشت.

 • موج ترس از کرونا بسیار سریع‌تر از ویروس کویید 19 در حال پیمودن جهان است. اگر پیش از این‌چنین رفتاری را در جامعه خودمان تخطئه می‌کردیم

 • به دنبال ادامه شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، اوپک تصمیم خود برای کاهش عرضه نفت خام را دنبال می‌کند اما آنچه در این خصوص مطرح است اینکه باتوجه به روند شیوع ویروس کرونا،