بیشترین و کمترین نرخ تورم در استان‌‌ها

براساس اعلام مرکز آمار ایران، در شهریور ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ لرستان با ٣,٣درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ مرکزی با ٠.٨درصد است.

۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰۶:۳۲:۴۰
| | |

براساس اعلام مرکز آمار ایران، در شهریور ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ لرستان با ٣,٣درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ مرکزی با ٠.٨درصد است.مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان در شهریور ١٤٠١ را منتشر کرد.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ لرستان با ٣,٣درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ مرکزی با ٠.٨درصد است. در شهریور ماه ١٤٠١، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به عدد ٥٢٥,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٢درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌‌ لرستان با ٣.٣درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌‌‌‌ مرکزی با ٠.٨درصد است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٩,٧درصد می‌‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ آذربایجان غربی (٥٧.٩درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٤.٦درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠١، برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢,١درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٧.٩درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ خوزستان (٣٧.٩درصد) است. در شهریور ماه ١٤٠١، عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٥١٥,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٢درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان با ٣.٢درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ مرکزی با ٠.٦درصد است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٨,٤درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل (٥٦.٥درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤١.٣درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠١، برای خانوارهای شهری به عدد ٤١,٥درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (٤٦.٩درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٦.٩درصد) است. در شهریور ماه ١٤٠١، عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٥٧٩,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٢درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ زنجان با ٤.٣درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های کرمان و سمنان با ١.٠درصد می‌‌باشد. در این ماه استان گیلان با تورم ماهانه ٠.٣-درصد مواجه بوده است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٥٦,٣درصد می‌‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ هرمزگان (٦٤.٩درصد) و کمترین آن مربوط به استان یزد (٤٧.٠درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠١، برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٥,٣درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان‌ قزوین 50.9درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌‌ همدان (٣٨.١درصد) است. در مردادماه ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ مرکزی با ٣،۵درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ آذربایجان غربی با ٠،۶درصد به ثبت رسید.تورم نقطه به نقطه نیز برای خانوارهای کشور ۵٢,٢درصد اعلام شد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان با ۶٠.٣درصد و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با ۴۵،٨درصد بود. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ۴١,۵درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴٧.٨درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣۶.۶درصد اعلام شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران