شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور در زمستان ٩٨ به ٢۵.۶ درصد رسید که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن (زمستان٩٧) ۲.۲ درصد کاهش داشته است.

مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور در زمستان ٩٨ به ٢۵.۶ درصد رسید که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن (زمستان٩٧) ۲.۲ درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم تولیدکننده (شاخص بهای تولیدکننده) از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها بررسی می‌شود و یکی از معیارهایی است که برای سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این رو تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاست‌گذاران خواهد داشت.مرکز آمار شاخص بهای تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور در زمستان ٩٨ و مقایسه آن با فصل قبل (پاییز ٩٨) و مدت مشابه سال قبل (زمستان ٩٧) را منتشر کرد. نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ۱۳۹۸ به ۴.۱ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶.۲) ۲.۱ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش ­های «آموزش با ٠.٧ درصد»، «واسطه‌گری مالی (بیمه) با ١.٨ درصد و «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار با ۳.۲ درصد» است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با ۵.۵ درصد است. نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ۱۳۹۸ به ۲۵.۶ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل (۲۷.۸) ۲.۲ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۷ ۲۵.۶ درصد افزایش دارد.  در بخش‌های خدمات، کمترین نرخ مربوط به بخش خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار با ۱۵.۱ درصد و بیش­ترین نرخ مربوط به بخش خدمات هتل و رستوران با ۳۸.۳ درصد است. ‫نرخ تورم قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۸ (تورم سالانه) به ۲۹ درصد رسید که نسبت به فصل قبل (۳۰.۵) ۱.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌­دهد. ‬‫در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار با ۱۷.۲ درصد و بیش­ترین آن مربوط به بخش خدمات هتل و رستوران با ۴۸.۹ درصد است.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران