شماره امروز: ۵۴۷

| | |

دادستان انتظامی مالیاتی از مدیران سازمان امور مالیاتی درخواست کرد: در رابطه با پرونده‌های مالیاتی مودیانی که برخلاف واقع نسبت به ارسال اطلاعات خرید و فروش به نام دیگران اقدام می‌کنند

دادستان انتظامی مالیاتی از مدیران سازمان امور مالیاتی درخواست کرد: در رابطه با پرونده‌های مالیاتی مودیانی که برخلاف واقع نسبت به ارسال اطلاعات خرید و فروش به نام دیگران اقدام می‌کنند، جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م بررسی دقیق‌تر انجام دهند.

عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای به مدیران مالیاتی سراسر کشور خواست در رابطه با پرونده‌های مالیاتی مودیانی که برخلاف واقع نسبت به ارسال اطلاعات خرید و فروش به نام دیگران اقدام می‌کنند، جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م بررسی دقیق‌تر انجام دهند. در این نامه آمده است: نظر به طرح دعاوی متعدد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی با ادعای ثبت معاملات در سامانه موضوع ماده 169 ق. م. م به نام ایشان برخلاف واقع، توسط اشخاص دیگر و درخواست مراجع مذکور از سازمان امور مالیاتی جهت بررسی ادعاهای مطروحه و اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون یاد شده، این دادستانی مبادرت به ارسال استعلامات فوق‌الذکر به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط می‌نماید.

برابر مکاتبات واصله از ادارات کل امور مالیاتی، متأسفانه برخی پاسخ‌ها از کفایت لازم برای ارایه به مرجع قضایی برخوردار نمی‌باشد.

لذا در مواردی که شاکی مدعی است که معامله ثبت شده در سامانه موصوف، برخلاف واقع می‌باشد، اداره کل امور مالیاتی مشتکی‌عنه (شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به ثبت معامله غیرواقعی به نام شاکی نموده است) ضمن امتناع از ارسال پاسخ ناقص و غیرمستند، مکلف است با بررسی دقیق پرونده مالیاتی مودی مالیاتی درخواست نموده و با بررسی اسناد مربوط و همچنین اخذ تراکنش‌های بانکی، صحت و سقم مدارک ارایه شده و نیز درستی یا نادرستی معاملات اعلامی را مورد ارزیابی و راستی‌آزمایی قرار دهند. متعاقب آن و در صورتی که موضوع از مصادیق ماده 274 ق. م. م می‌باشد ضرورت دارد مراتب را در کارگروه مندرج در ماده 2 «شیوه‌نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات‌های مستقیم» مطرح و نتایج حاصله را به همراه اسناد و مدارک مثبته به این دادستانی ارسال نمایند.

همچنین اداره کل امور مالیاتی مودی شاکی، ضرورت دارد برابر قوانین و مقررات صادره از جمله «دستورالعمل شماره 200/96/517 مورخ 22/7/1396 موضوع نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه‌های استخراج اطلاعات» به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران