شماره امروز: ۵۴۷

مرکز آمار ایران از منفی شدن تورم فصلی تولیدکننده در پاییز خبر داد

| | |

پس از چند فصل متوالی تجربه تورم دو رقمی فزاینده تولیدکننده اکنون بررسی وضعیت تورم پیش‌نگر حاکی از آن است که تورم رو‌به کاهش است.

گروه اقتصاد کلان|

پس از چند فصل متوالی تجربه تورم دو رقمی فزاینده تولیدکننده اکنون بررسی وضعیت تورم پیش‌نگر حاکی از آن است که تورم رو‌به کاهش است. آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است در فصل پاییز تورم فصلی تولیدکننده منفی شده و به منفی 0.3 درصد رسیده است. در عین حال تورم تولیدکننده نقطه‌ای هم با کاهش 23.8 درصدی نسبت به فصل قبل خود یعنی تابستان روی 25 درصد ایستاده است. تورم سالانه نیز معادل 9 درصد کاهش یافته و از 59 درصد به 50 درصد رسیده است. وضعیتی که با فاصله‌ای تاثیر خود را بر تورم مصرف‌کننده نیز نشان می‌دهد.

به گزارش «تعادل»، روز گذشته مرکز آمار ایران، ‌نرخ تورم تولید‌کننده فصل پاییز را اعلام کرد. آنگونه که جزییات این گزارش نشان می‌دهد شاخص کل در فصل پاییز به 475.9 رسیده است. تورم فصلی تولیدکننده پاییز منفی0.3 درصد شده است در حالی که نسبت به فصل قبل یعنی تابستان معادل 1.6 واحد درصد کاهش یافته است. بررسی جزییات تورم فصلی تولیدکننده پاییز نشان می‌دهد که در میان گروه‌های اصلی تورم فصلی بخش کشاورزی منفی 4.5 درصد بوده است. در میان زیر گروه‌های آن نیز تورم زراعت و باغداری منفی 3.7 درصد، تورم پرورش حیوانات منفی 5.1 درصد، تورم دامداری سنتی منفی 9.3 درصد و دامداری صنعتی 5.9 درصد بوده است. همچنین تورم فصلی تولیدکننده بخش معدن نیز معادل 6.5 و تورم صنعت منفی 2.3 درصد برآورد شده است.

تورم فصلی سایر بخش‌ها نیز به این ترتیب است: تورم تولید برق معادل 0.5 درصد، تورم تولید خدمات معادل 6.2 درصد، تورم تولید آموزش معادل 17.1 درصد و تورم تولید بهداشت و مددکاری اجتماعی معادل 6.2 درصد.

   مروری بر روند تورم فصلی تولید‌کننده

تورم تولید‌کننده در حالی در پاییز منفی شده است، که به‌طور میانگین از بهار سال 1397 غالبا دو رقمی بوده است. مثلا در بهار سال 1397 معادل 12.2 درصد، در تابستان همان سال معادل 15 درصد، در پاییز معادل 18.6 درصد بوده است. در ادامه برای یک فصل در زمستان تک رقمی شده و به 8.8 درصد می‌رسد ولی بار دیگر در بهار سال جاری یعنی 1398 دوباره دو رقمی شده و به 14.4 درصد افزایش یافته است. پس از آن ولی به‌طور متناوب در فصل پیاپی تورم فصلی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است، همچنانکه در تابستان سال جاری 1.3 درصد و در پاییز به منفی 0.3 درصد رسیده است.

   کاهش تورم نقطه‌ای

جزییات جداول مربوط به تورم تولیدکننده در فصل پاییز نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ به نقطه (نسبت به فصل مشابه سال قبل)، نیز کاهش یافته است. طبق آمار اعلام شده تورم نقطه‌ای تولیدکننده در پاییز معادل 25.6 درصد بوده است.

به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در کشور، در فصل پاییز 1398 نسبت به فصل پاییز سال 1397، 25.6 درصد افزایش دارد. میزان افزایش قیمت البته نسبت به فصل قبل یعنی تابستان کاهش یافته است.  آنگونه که مرکز آمار می‌گوید تورم نقطه‌ای فصل پاییز نسبت به به تورم نقطه‌ای فصل قبل 23.8 واحد درصد کاهش تجربه کرده است. بررسی گروه‌های تورم نیز حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای تولیدکننده کشاورزی در فصل پاییز معادل 15.8 درصد بوده است.  در زیر مجموعه کشاورزی نیز تورم نقطه‌ای تولیدکننده زراعت و باغداری 4.3 درصد، پرورش حیوانات 29.5 درصد، دامداری سنتی 35.4 درصد و دامداری صنعتی 17.8 درصد بوده است. همچنین تورم تولیدکننده گروه معدن نیز معادل 37.6 درصد و صنعت معادل 27 درصد بوده است.

همچنین تورم نقطه‌ای تولیدکننده برخی دیگر از گروه‌های اصلی تعیین شده برای تورم به این ترتیب است: تولید برق معادل 10.9 درصد، خدمات 27.8 درصد، آموزش 20.6 درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 23.5 درصد بوده است.

   بررسی روند تورم تولیدکننده

بررسی تورم تولیدکننده نشان‌دهنده این است که از تابستان 1396، پس از تجربه چند فصل متوالی تورم تک رقمی، این تورم پیش‌نگر دو رقمی شد تا بهار سال 1397 که ناگهان این نرخ به 25 درصد رسید. در ادامه نیز همچنان روند افزایشی خود را طی کرد تا در بهار سال جاری بر قله 69.5 درصد ایستاد. پس ازآن روند کاهشی طی کرده تا اینکه در پاییز به 25.6 درصد رسیده است.

   وضعیت تورم سالانه

جزییات آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ٥٠,٠ درصد رسیده است. (نرخ تورم سالانه) که نسبت به فصل قبل ٩.٩ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی وضعیت تورم سالانه نیز بیانگر آن است که پس از چند فصل متوالی تورم سالانه تولیدکننده تک رقمی در پاییز سال 1398 تورم سالانه به 10.5 درصد رسید و پس از آن روند افزایشی طی کرد تا اینکه در تابستان سال 1398 در قله 59.9 درصد ایستاد. اکنون آمارها نشان‌دهنده روند کاهشی تورم سالانه و رسیدن آن به 50 درصد است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران