شماره امروز: ۵۴۷

| | |

طبق آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 99، پیشنهاد دولت مبنی بر استقراض (تسهیلات ارزی) 3.4 میلیارد یوریی از صندوق توسعه ملی حذف شده است.

طبق آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 99، پیشنهاد دولت مبنی بر استقراض (تسهیلات ارزی) 3.4 میلیارد یوریی از صندوق توسعه ملی حذف شده است.

به گزارش «تعادل» طی یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 99، بعد از پایان جلسات کمیسیون، پیشنهاد دولت مبنی بر استقراض (تسهیلات ارزی) 3.4 میلیارد یوریی از صندوق توسعه ملی حذف شده است. جزییات این پیشنهاد که در تبصره 4 لایحه بوده مطرح شده در مقطع ارایه لایحه بودجه به مجلس حواشی مختلفی ایجاد کرده بود.همچنین بررسی مصوبه دیگری از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که پیشنهاد معاوضه ۴۰ هزار میلیاردی بدهی دولت با نفت خام از لایحه بودجه حذف شده است.در لایحه بودجه سال 1399 که از سوی دولت به مجلس ارایه شده بود در بند و تبصره 1 پیشنهاد شده بود که به دولت اجازه داده شود پس از کسر سهم صندوق توسعه و شرکت نفت، تا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و... که تا پایان سال 98 ایجاد شده است را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند.بر این اساس بعد از بررسیهای صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 در نهایت این بند مهم از لایحه بودجه دولت حذف شده است.این درحالی است که کمیسیون تلفیق بودجه  ‌بند جدیدی را به لایحه اضافه کرده است که بر این اساس دولت مجاز است در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای انواع اوراق مالی با سررسید زودتر از خرداد 1400تا سقف 15 هزار میلیارد تومان از طریق تحویل نفت خام به این اشخاص به قیمت بورس انرژی تسویه انجام دهد.همچنین در یکی دیگر از مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق آمده است که امکان بخشودگی دیون کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی نیز فراهم شد.بر اساس بررسیهای بند الحاقی تبصره 2 لایحه بودجه سازمان تامین اجتماعی مجاز شد با هدف تسهیل وصول مطالبات خود تمام یا قسمتی از جریمه‌های قطعی شده تا پایان سال 97مقرر در قانون تامین اجتماعی را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکلیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحدهای تولید، صنعتی و... به تشخیص و موافقت این سازمان بر اساس بندهای ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان، مورد بخشودگی قرار دهد.همچنین در مصوبه دیگری پیشنهاد دولت مبنی بر برداشت ۳.۴ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی در کمیسیون تلفیق حذف شد.این مصوبه بعد از پایان جلسات کمیسیون، پیشنهاد دولت مبنی بر استقراض (تسهیلات ارزی) 3.4 میلیارد یوریی از صندوق توسعه ملی حذف شده است.گفتنی است، جزییات این پیشنهاد که در تبصره 4 لایحه بوده مطرح شده در مقطع ارایه لایحه بودجه به مجلس حواشی مختلفی ایجاد کرده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران