شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده‌سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد،

پیاده‌سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک

گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده‌سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود. گمرک ایران در بخشنامه‌ای بر شناسایی ارباب رجوع قبل از ارایه خدمات و برقراری تعاملات گمرکی تاکید کرد. در این بخشنامه آمده است، در راستای اجرای فصل 5 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ می‌شود. مطابق ماده 50 اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان پدیر نیست برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

درخواست ابطال بخشنامه مروج قراردادهای موقت

اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، طی نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار ابطال بخشنامه‌ای شدند که قراردادهای موقت نیروی کار را رواج داده است.

اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران طی نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار ابطال بخشنامه‌ای شدند که به اعتقاد آنها با صدور آن در دهه هفتاد، «قراردادهای موقت» نیروی کار رواج پیدا کرد. اعضای کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی تهران در بخش پایانی این نامه با تاکید بر اینکه دستورالعمل مذکور توسط وزارت کار، موجب سوءاستفاده بسیاری از کارفرمایان و صاحبان قدرت از قشر ضعیف کارگری شده، اعلام کردند که موضوعات مطروحه در این نامه فقط جزئی از مشکلات جامعه بزرگ و چند میلیونی کارگری است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران