شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: حداقل عیدی کارگران ۳ میلیون و ۳۲ هزار تومان و حداکثر ۴میلیون ۵۴۸ هزار تومان است.

نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: حداقل عیدی کارگران ۳ میلیون و ۳۲ هزار تومان و حداکثر ۴میلیون ۵۴۸ هزار تومان است. علی خدایی، نماینده کارگران درشورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره میزان عیدی کارگران گفت: طبق ماده واحده‌ای که در سال 70 تصویب شد، حداقل عیدی کارگران برابر با 60روز از آخرین حقوق آنها یعنی 2ماه است ومیزان حداکثر عیدی کارگران برابر با 90 روز است. وی ادامه داد: حداقل عیدی کارگران 3 میلیون و 32 هزار تومان و حداکثر 4میلیون 548 هزار تومان است. اگر در کارگاهی عیدی بالاتر از این حداکثر باشد، عرف کارگاه ملاک است. خدایی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد کارگران از هفته گذشته در کارگروه دستمزد آغاز شده است گفت: ماده 41 قانون کار دو مولفه رابرای تعیین دستمزد کارگران تعیین کرده است. در تبصره 1ماده 41 قانون کار آمده است که دستمزد مطابق تورم تعیین شود و در تبصره 2ماده 41 آمده است که مزد تعیین شده با توجه به ویژگی‌های جسمی روحی و نوع کار محول است که بتواند حداقل‌های زندگی را تعیین کند. وی  گفت: اینکه حقوق کارگر بتواند حداقل‌های سبد معیشت را تامین کند، تعبیر به سبد معیشت می‌شود، میزان ریالی سبد معیشت در کمیته دستمزد در حال بررسی است. روز گذشته جلسه‌ای را در وزارت صنعت داشتیم، بعد از تعیین شدن سبدمعیشت وارد مذاکرات مزدی خواهیم شد. وی افزود: میزان قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال جاری قابل توجه است. جلسات رسمی دستمزد هنوز تشکیل نشده است که وارد مذاکره بشویم و پیش بینی کنیم دستمزد چقدر افزایش می‌یابد. هنوز محاسبه انجام نشده است، افزایش دستمزد کارگران تا پایان سال نهایی می‌شود. خدایی  افزود: طبق عرف در دو ماه پایانی سال عیدی پرداخت می‌شود.عرف و روال کارگاه‌های مختلف متفاوت است، برخی کارگاه‌ها در اسفند ماه و برخی دیگر در بهمن‌ماه عیدی را پرداخت می‌کنند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران