شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از تعیین شرایط پرداخت پاداش سالانه اعضای هیات‌مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی خبر داد.

نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از تعیین شرایط پرداخت پاداش سالانه اعضای هیات‌مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی خبر داد. علی اصغر یوسف‌نژاد نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح مصوبات نشست این کمیسیون، گفت: در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال99، با موافقت نمایندگان‌بندی به تبصره 2 این لایحه الحاق شد که به موجب آن ضوابط پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات‌مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی تعیین تکلیف شد. نماینده مردم ساری افزود: براساس بند الحاقی به تبصره 2 لایحه بودجه سال 99 پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات‌مدیره و مدیران شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هر گونه مزایا به روسا و مدیران این شرکت‌ها از شهریورماه 99 منوط به انجام کامل تکالیف خواهد بود. در غیر این صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. گفتنی است براساس ماده (84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی وغیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی می‌باشند باید حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد. زمان پاداش پایان سال اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت و مدیران عامل و اعضای موظف هیات‌مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیر موظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست نیز هیچ گونه مبلغ تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران