شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس مرکز آمار ایران با بیان اینکه ریز داده‌ها، سرمایه‌های ملی هستند، اظهار کرد:

رییس مرکز آمار ایران با بیان اینکه ریز داده‌ها، سرمایه‌های ملی هستند، اظهار کرد: تبدیل این داده‌های اداری به آمار با یک فرایند پیچیده و علمی صورت می‌گیرد و مرکز آمارنیز باید مجهز به فناوری لازم برای پردازش این داده‌ها باشد.

جواد حسین‌زاده در نشست تخصصی«ضرورت تغییر  روش اجرای سرشماری نفوس و مسکن: چالش‌ها و راهکارها» بر اهمیت تغییر نگرش چه از نظر تغییر قوانین مربوط به سرشماری در کشور و چه از نظرهمکاری و هم‌افزایی در تبادل داده‌ها و ریز داده‌های اداری تاکید کرد.

رییس مرکز آمارایران در ادامه ضمن اشاره به رویکرد نظام آماری گفت: یکی از فعالیت‌های مهم مرکز، اجرای سرشماری‌ها به ویژه سرشماری نفوس و مسکن است و بخش آمار سازمان ملل نیز معمولا هر ١٠ سال، توصیه‌نامه‌ها و روش‌های مربوط به آن را باز بینی می‌کند. حسین‌زاده افزود: هر چند در اجرای سرشماری سنتی نیز روش‌های مدرن‌تری در سال‌های مختلف همچون به کارگیری تبلت، استفاده از روش ICR، CMR و استفاده از اینترنت، توسط مرکز آمار ایران به کار گرفته شده است، اما به هر حال این روش‌ها همه در راستای سرشماری سنتی است ولی مدرن‌سازی نظام آماری که در چند سال اخیر مطرح شده است و در حال حاضر نیز مدیران مرکز آمار بیشتر بر روی آن تمرکزکرده‌اند، در راستای ثبتی‌مبناسازی سرشماری است.

حسین‌زاده با تاکید بر این نکته که مدرن‌سازی نظام آماری از یک انتخاب به یک الزام تبدیل شده است، افزود: گرایش‌های مسلط در دنیا کاهش آمارگیری سنتی و افزایش آمارگیری‌های ثبتی مبنا و افزایش نقش محوریت و مرجعیت سازمان‌های آماری (NSOS) است و مرکز آمار هم گام‌های بلندی در این راستا برداشته است.

رییس مرکز آمار ایران در ادامه، بر اهمیت تغییر نگرش چه از نظر تغییر قوانین مربوط به سرشماری در کشور و چه از نظرهمکاری و هم افزایی در تبادل داده‌ها و ریز داده‌های اداری تاکید واظهار کرد: تغییر روش سرشماری رویکرد اصلی نظام آماری خواهد بود.

وی با بیان اینکه در آمارگیری ثبتی به جای مراجعه به واحدهای آماری، پردازش روی داده‌های اداری صورت می‌گیرد، گفت: در سرشماری ثبتی مبنا باید از ریزداده‌های اداری استفاده کنیم در حالی که این ریزداده‌ها با اهداف آماری تهیه نشده بلکه با اهداف اداری تولید می‌شود و فقط مرکز آمار در کشور است که مطابق قانون با هدف آماری تاسیس شده است و بقیه دستگاه‌ها با توجه به وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود و با اهداف اداری بعضا به تولید آمار و ریز داده‌های اداری می‌پردازند و مطابق رویکرد مسلط دنیا، تولید آمار با اهداف آماری صرفا در NSO‌ها صورت می‌گیرد. حسین‌زاده تاکید کرد: ریزداده‌ها، سرمایه‌های ملی هستند و تبدیل این داده‌های اداری به آمار با یک فرایند پیچیده و علمی صورت می‌گیرد و مرکز آمارنیز باید مجهز به فناوری لازم برای پردازش این داده‌ها باشد.

رییس مرکز آمار ایران با اشاره به موضوع ایران استارز (نظام جامع ثبت‌های آماری) گفت: چهار ثبت جمعیت، فعالیت، کسب و کار و املاک و مستغلات، پایه‌های اصلی ایران استارز را تشکیل می‌دهند و در سرشماری ثبتی مبنا، حداقل سه ثبت جمعیت، فعالیت و املاک و مستغلات باید با هم تلاقی پیدا کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران