شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون روابط کار با اشاره به اینکه همه کارگران اعم از قرارداد موقت، دائم و فصلی شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار باید با طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق یابند گفت:

معاون روابط کار با اشاره به اینکه همه کارگران اعم از قرارداد موقت، دائم و فصلی شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار باید با طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق یابند گفت: ایجاد انگیزه در کار، ایجاد تعادل در بازار کار، هم افزایی بین کارگر و کارفرما مهم است.

به گزارش تسنیم، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار با اشاره به دامنه شمول طرح طبقه‌بندی مشاغل اظهار کرد: پرداخت بدون تبعیض مزد برای انجام کارهای هم ارزش از حقوق اولیه نیروی کار است.

وی افزود: پیمانکارانی که تحت هر شرایطی با شرکتهای پیماندهنده قرارداد داشته و فعالیت می‌کنند باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه اصلی تبعیت کنند.

شاکرمی ادامه داد: هدف از نظام جبران خدمت که یکی از موضوعات با اهمیت در رابطه با مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی است ارتقای انگیزش و بهره وری کارکنان و حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل در سازمان‌ها است.

وی گفت: با رشد پدیده جهانی شدن اقتصاد، توسعه فناوری و دانش و گسترش بخش خدمات، لزوم تغییر بازنگری در نظام طبقه‌بندی مشاغل و تحول در مدیریت منابع انسانی امری ضروری بوده است.

شاکرمی ادامه داد: نظام طبقه‌بندی مشاغل باید متناسب با تحولات تکنولوژیکی و تغییرات روزافزون نظام اقتصادی و روابط کار صنعتی و همچنین نیازهای نوین شرکتها و واحدهای اقتصادی انعطاف پذیر بوده و منتج به افزایش بهره وری نیروی کار و کارگاه شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اهداف طرح طبقه‌بندی مشاغل نیزگفت: از اهداف این طرح، سرعت بخشیدن و شفافیت است که اجرای صحیح آن باعث افزایش بهره‌وری، ایجاد انگیزه در نیروی کار، ایجاد تعادل در بازار کار، پاسخگویی به نیازهای سیستم جبران خدمت، هم افزایی بین کارگر و کارفرما و در نهایت کاهش دعاوی کارگر و کارفرما و ممانعت از اعمال نظرهای فردی می‌شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه کارگران اعم از قرارداد موقت، دائم و فصلی شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار باید با طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق یافته و مزد و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و نظام جبران خدمات طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه پرداخت شود.

شاکرمی گفت: این معاونت آمادگی دارد برای ارتقای بیشتر سطح خدمات خود، نشست‌های مشترک همفکری و هم اندیشی در خصوص طرح‌ها و مدل‌های جدید ارزشیابی مشاغل برگزار کند.

کوروش یزدان، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی ضمن تشریح الزامات و موارد قانونی مرتبط با طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، به مشکلات اجرایی آن پرداخت و گفت: در حال حاضر اداره کل روابط کار و جبران خدمت، تعامل و انعطاف‌پذیری لازم را برای بررسی روش‌های ارزیابی مشاغل و نظام پرداخت مزدی مشروط به برقراری عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش را فراهم کرده است. وی با اشاره به الکترونیکی کردن فرآیند گردش کار بررسی و تایید طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل از طریق سامانه جامع روابط کار از تمامی ذی نفعان خواست با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به احراز هویت و ثبت نام اقدام کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران