شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق در قالب لایحه بودجه سال آینده کشور مقرر شد ۴۸هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت و میعانات گازی در سال آینده تأمین شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مجلس شورای اسلامی گفت:

بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق در قالب لایحه بودجه سال آینده کشور مقرر شد ۴۸هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت و میعانات گازی در سال آینده تأمین شود.

هادی قوامی، از بررسی چگونگی تحقق درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه 99 در کمیته ویژه کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: کمیته ویژه این کمیسیون از امروز نشست خود را با حضور اعضا برای بررسی چگونگی درآمد‌های مشخص‌شده در بودجه 99 برگزار می‌کند و نتیجه آن را روز دوشنبه به کمیسیون تلفیق ارایه خواهد داد.وی ادامه داد: اعضای کمیته بررسی منابع درآمدی و هزینه‌های بودجه سال آینده را، نمایندگانی از کمیسیون‌های تلفیق، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات تشکیل می‌دهند.قوامی همچنین گفت: در جلساتی که در این کمیسیون تاکنون تشکیل شده، تبصره یک لایحه بودجه 99 از حیث درآمد‌ها مورد بررسی قرار گرفته و براساس مصوبات کمیسیون تلفیق در قالب لایحه بودجه سال آینده کشور مقرر شد 48 هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت و میعانات گازی در سال آینده تأمین شود و همچنین در صورت تحقق نیافتن این منابع، دولت مجاز است از حساب ذخیره ارزی، کسری ناشی از تحقق نیافتن درآمد‌های نفت را تأمین کند.به‌گفته وی، کمیسیون تلفیق در بخش بررسی درآمد‌های بودجه 99 مصوب کرده است که در سال آینده طلبکاران دولت تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت در بورس انرژی یا قیمت‌های منطقه‌ای از طریق اشخاص حقیقی مطالبات خود را تأمین کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران