شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در حال حاضر حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و حداقل هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در حال حاضر حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و حداقل هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است. اگر ما این موارد را مورد توجه قرار بدهیم بخش زیادی از کسری بودجه جبران می‌شود.

هادی قوامی، درباره لزوم بازنگری در معافیت‌های مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر حداقل 50 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و حداقل هم 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است. اگر ما این موارد را مورد توجه قرار بدهیم بخش زیادی از کسری بودجه جبران می‌شود. وی با اشاره به معافیت مالیاتی مسکن تصریح کرد: مسکن‌های زیر 150 متر در تهران و 120 متر در شهرستان‌ها، اجاره‌شان معافیت مالیاتی دارد. اما آیا آپارتمان 150 متری در زعفرانیه یا خیابان فرشته تهران که حداقل اجاره آن ماهی 30 میلیون تومان است باید معاف شود و خانه‌ای هم که در شهرستان ماهی 3 میلیون تومان اجاره دارد، باید از مالیات معاف شود؟!

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران