شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون فنی و امور گمرکی در دستورالعملی به گمرکات سراسر کشور با اشاره به عملکرد کارشناسان مجازی تاکید کرد:

معاون فنی و امور گمرکی در دستورالعملی به گمرکات سراسر کشور با اشاره به عملکرد کارشناسان مجازی تاکید کرد: مدیران گمرکات اجرایی باید دلایل خروج از صف اظهار نامه‌ها را کتبا اعلام و مستدل نمایند و از این به بعد باید مفاد این دستورالعمل ملاک عمل قرار گیرد. مهرداد جمال ارونقی در این دستورالعمل آورده است: پیرو بخشنامه‌های قبلی صادره درخصوص فرآیند اجرای طرح کارشناس متمرکز و با عنایت به ادغام کلیه سالن‌های ارزیابی گمرکات اجرایی کشور و متمرکز نمودن آن در یک سالن ارزیابی و اینکه طرح کارشناس متمرکز در کلیه گمرکات کشور که دارای رویه واردات قطعی بوده اجرایی و عملیاتی گردیده است، به منظور وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح موصوف، با عنایت به اینکه اقدام مکرر کارشناسان محترم به «خروج از صف» اظهارنامه‌های درحال بررسی، منجر به معطلی اظهارنامه‌ها و تطویل امر رسیدگی و ایستایی در انجام تشریفات گمرکی گردیده که مراتب از سوی صاحبان کالا یا اظهارکنندگان در کارتابل «ارتباط با معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران» به این حوزه معاونت منعکس گردیده است، لذا مقتضی است کارشناسان محترم ضمن بررسی دقیق و همه جانبه اظهارنامه‌های ارجاعی در راستای شرح وظایف سازمانی، درصورت لزوم، کل نقایص اظهارنامه را طی یک مرحله و از طریق درج «نظر مشروح و مستند» به‌صورت سیستمی به ذی‌نفع اعلام نموده و اظهارنامه موصوف را از صف خارج نمایند تا از تکرار فرآیند خروج از صف اظهارنامه‌ها جلوگیری گردد. مسوولیت حسن اجرای مراتب فوق برعهده کارشناسان و معاونین محترم امور گمرکی گمرکات اجرایی و مسوولیت حسن نظارت بر موارد فوق برعهده مدیران محترم گمرکات اجرایی و ناظرین محترم حوزه‌های نظارت گمرکات اشاره شده می‌باشد . شایان ذکر است وفق اعلام معاون امور گمرکى گمرک ایران، کلیه اظهارکنندگان و صاحبان کالا در صورت مشاهده عدم رعایت بخشنامه مذکور توسط متصدیان ذی‌ربط علاوه بر ارسال تقاضای بررسی خود در EPL درحین انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه از زمان اظهار تا زمان اختصاص شماره ارزیابی، می‌توانند مراتب را به‌صورت مکتوب از طریق شماره 88501435 و نمابر 88756468 و همچنین اتوماسیون اداری، رأسا به دفتر معاونت فنى و امور گمرکى گمرک ایران منعکس تا موضوع در حداقل زمان ممکن مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و نتیجه اطلاع‌رسانی گردد .

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران