شماره امروز: ۵۴۷

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان‌ها و متوسط اقلام خوراکی مناطق شهری را منتشر کرد

| | |

همان‌گونه که گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم ماهانه آبان ماه به 1.6 درصد رسیده است.

گروه اقتصاد کلان|ریحانه مهدوی |

همان‌گونه که گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم ماهانه آبان ماه به 1.6 درصد رسیده است. کمترین نرخ تورم ماهانه میان استان‌ها به استان سمنان با 0.7 درصد و بیشترین نرخ تورم ماهانه به استان کهگیلویه و بویر‌احمد با 2.3 درصد تعلق داشته است.

همچنین تورم نقطه‌ای آبان ماه 27.0 درصد بوده است. در این ماه استان آذربایجان غربی با 21.2 درصد کمترین نرخ تورم نقطه‌ای و استان ایلام با 33.3 درصد بیشترین تورم نقطه‌ای، صدرنشین جداول تورم استان‌ها بوده‌اند.

به گزارش «تعادل» مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اطلاعات مربوط به وضعیت تورم میان استان‌ها را منتشر کرده است.

آنگونه که گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت‌ها در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد، در آبان ماه 1398عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به 187.8رسید که نسبت به ماه قبل 1.6درصد افزایش داشته است.

در این ماه کمترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشورمربوط به استان سمنان با 0.7درصد افزایش و بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویر‌احمد با 2.3 درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور27.0درصد است.

در میان استان‌های کشور تنها 2 استان تورم نقطه‌ای بالای 30 درصد را تجربه کرده‌اند به این ترتیب که استان ایلام با 33.3 درصد و استان لرستان با 31.8 درصد، تورم نقطه‌ای بالای 30 درصد را در آبان‌ماه به ثبت رسانده‌اند.

بررسی وضعیت تورم سالانه نشان می‌دهد که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آبان ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 41.1 درصد رسیده است. در میان استان‌ها 20 استان تورم سالانه بالای 40 درصد را در آبان ماه تجربه کرده‌اند که بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان ایلام با 49.8 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با 35.6 درصد است.

     رصد تورم شهری

همچنین در آبان ماه 1398عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری به 187.0رسید که نسبت به ماه قبل 1.5درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان‌های گلستان و کهگیلویه و بویراحمد با 2.2درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خراسان جنوبی با 0.6درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور27.0درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (32.2درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (21.9درصد) است.  نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به آبان ماه 1398برای خانوارهای شهری به عدد40.3درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان ایلام (49.0درصد و) کمترین آن مربوط به استان فارس (34.4درصد) است.

     رصد تورم روستایی

بررسی تورم در خانوار روستایی نشان می‌دهد که در آبان ماه 1398عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی به 192.0رسیده است که نسبت به ماه قبل 1.8درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با 3.2درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهربا 0.6درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 27.3درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (38.1درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (18.0درصد) است.

نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به آبان‌ماه 1398برای خانوارهای روستایی به عدد 45.1درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان ایلام (53.7درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های البرز و قم (39.9درصد) است.

     تورم اقلام خوراکی مناطق شهری

در آبان‌ماه

همچنین مرکز آمار ایران در گزارش جداگانه‌ای متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در آبان‌ماه را منتشر کرد.

بر اساس نتایج به دست‌آمده در آبان ماه ١٣٩٨، 8 قلم کالای خوراکی تورم ماهانه منفی را تجربه کردند. در این میان به ترتیب اقلام «پرتقال محصول داخل» با منفی 24.7 درصد، «سیب درختی زرد» با منفی 6.1 درصد، «رب گوجه‌فرنگی» با منفی 5.6 درصد، «گوشت گوسفند» با منفی 3.7 درصد و «گوشت گاو یا گوساله» با منفی 3.2 درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌‌اند.  همچنین اقلام «گوجه‌فرنگی» با 55.5 درصد، «پیاز» با 17.8 درصد و «تخم‌مرغ ماشینی» با 8.9 درصد‌ در مقایسه با ماه گذشته، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به اقلام دیگر تجربه کرده‌اند.

به گزارش «تعادل»، براساس نتایج به دست آمده در آبان ماه ١٣٩٨، قیمت یک کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی به 23 هزار و 174 تومان رسیده است. تورم نقطه‌ای این قلم 49.4 درصد بوده و نسبت به ماه قبل خود رشد منفی 0.1 درصدی داشته است. همچنین قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی درجه یک در آبان ماه به 9366 تومان رسیده است. تورم نقطه‌ای آن 6.0 درصد بوده و نسبت به ماه قبل 4.4درصد افزایش یافته است.

همچنین قیمت یک کیلوگرم گوشت قرمز در آبان ماه 94 هزار و 586 تومان بوده که تورم نقطه‌ای آن 59.7 درصد و تورم ماهانه آن منفی 3.7 درصد بوده است.

قیمت یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله نیز در ماه آبان به 84 هزار و 591 تومان رسیده که تورم نقطه‌ای آن نیز 42.0 درصد بوده و تورم ماهانه آن منفی 3.2 درصد برآورد شده است.

قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی نیز در آبان ماه به 13 هزار و 212 تومان رسیده و تورم نقطه به نقطه آن 27.2درصد و تورم ماهانه آن 0.1 درصد بوده است.

هر لیتر شیر پاستوریزه نیز در آبان ماه 5948 تومان بوده است. تورم نقطه‌ای آن 46.3 درصد و 1.7درصد هم تورم ماهانه آن بوده است.

هر کیلوگرم ماست پاستوریزه نیز 7664 تومان قیمت‌ داشته است. تورم نقطه‌ای آن 35.5 درصد و تورم ماهانه آن نیز 3.1 درصد اعلام شده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، قیمت هر 500 گرم پنیر ایرانی در ماه قبل، 10 هزار و 892 تومان بوده است که تورم نقطه‌ای آن 32.2 درصد و تورم ماهانه آن 0.8 درصد بوده است. در آبان ماه یک کیلوگرم تخم‌مرغ ماشینی نیز به قیمت 9710 تومان به‌فروش رسیده است. تورم سالانه تخم‌مرغ منفی 7.8 درصد و تورم ماهانه آن 8.9 درصد بوده است.

همچنین 100 گرم کره پاستوریزه به قیمت 4692 تومان به‌فروش رسیده است. تورم سالانه این گروه 3.8 درصد و تورم ماهانه آن منفی 0.1 درصد بوده است.

900 گرم روغن مایع نیز در ماه قبل به قیمت 8604تومان به‌فروش رسیده است. تورم نقطه‌ای این قلم 13.9 درصد و تورم ماهانه آن 0.7درصد بوده است.

هر کیلوگرم موز نیز در آبان ماه به قیمت 12 هزار و 570 تومان به‌فروش رسیده است. تورم نقطه‌ای موز 1.9 درصد و تورم ماهانه آن منفی 1.2 درصد اعلام شده است.

سیب درختی زرد نیز در ماه گذشته به کیلویی 6464 تومان فروخته شده است. تورم سالانه آن منفی 11.0 درصد و تورم ماهانه آن هم منفی 6.1 درصد بوده است.

یک کیلوگرم پرتقال داخل نیز به قیمت 6103 تومان فروخته شده است. تورم سالانه آن 8.6 درصد و تورم ماهانه آن منفی 24.7 درصد بوده است.

هر کیلوگرم خیار نیز در آبان 5778 تومان به فروش رفته است. تورم نقطه‌ای این قلم 37.7 درصد و تورم ماهانه آن 6.3 درصد بوده است.

گوجه‌فرنگی نیز به قیمت هر کیلوگرم 3969 تومان به فروش رسیده است. تورم سالانه گوجه فرنگی منفی 11.6 درصد و تورم ماهانه آن 55.5 درصد بوده است.

همچنین سیب‌زمینی در آبان ماه به کیلویی 3725 تومان به‌فروش رسیده است. تورم ماهانه سیب‌زمینی منفی 29.2 درصد بوده و تورم نقطه‌ای آن 3.5 درصد است.

هر کیلو پیاز در آبان ماه نیز 3203 تومان بوده و تورم آن به منفی 17.8 درصد رسیده است. تورم سالانه این قلم نیز 41.5 درصد است.

لوبیا‌چیتی هم در آبان ماه به هر کیلو 16 هزار و 791 تومان فروخته شده است. تورم سالانه آن 22.7 درصد و تورم ماهانه آن منفی 0.7 درصد بوده است.

عدس نیز در آبان ماه کیلویی 10 هزار و 393 تومان فروخته شده است. تورم سالانه آن 17.3 درصد و تورم ماهانه آن 1.9درصد بوده است.

در آبان ماه قیمت قند نیز هر کیلو 7518 تومان بوده است. تورم سالانه آن 42.2 درصد و تورم ماهانه آن 0.1 درصد بوده است.

هر کیلو شکر نیز در ماه قبل 5922 تومان بوده است. تورم سالانه این گروه 43.1 درصد و تورم ماهانه آن منفی 1.7 درصد برآورد شده است.

هر کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی نیز در ماه گذشته 18هزار و 716 تومان به فروش رسیده است. تورم ماهانه این محصول منفی 5.6 درصد و تورم سالانه آن 1.8درصد بوده است.

 500گرم چای خارجی بسته‌ای نیز در آبان ماه 57 هزار و 299 تومان بوده است. تورم نقطه‌ای آن 86.4 درصد و تورم ماهانه آن 1.9 درصد بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران