شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بر اساس گزارش مرکزآمار ایران تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٨ به ٣,٥ درصد رسید

بر اساس گزارش مرکزآمار ایران تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٨ به ٣,٥ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار ١٣٩٨، ١٣.٤ واحد درصد کاهش دارد.به گزارش «تعادل»، آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٨ به ٣,٥ درصد رسید که در مقایسه با فصل بهار ١٣٩٨، ١٣.٤ واحد درصدکاهش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه «استخراج زغال‌سنگ» معادل ١.٣- درصد، «استخراج کانه‌های فلزی» ٣.٥ درصد و «استخراج سایر معادن» ٥.٩ درصد است. تورم فصلی هر سه گروه عمده استخراج معادن در حال بهره‌برداری کشور در مقایسه با فصل بهار سال جاری کاهش داشته است.تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٨ به ٥١,٤ درصد رسید که در مقایسه با فصل بهار سال جاری، ١٢.٩ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٧، ٥١.٤ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه «استخراج

زغال‌سنگ (٩١.٦ درصد)»، «استخراج کانه‌های فلزی (٥١.٨ درصد)» و «استخراج سایر معادن (٣٨.٤ درصد)» است. تورم نقطه به نقطه هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ٥٩,٢ درصد رسید که نسبت به فصل قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه «استخراج زغال‌سنگ (٧١.٩ درصد)»، «استخراج کانه‌های فلزی (٦٥.٤ درصد)» و «استخراج سایر معادن (٣٤.٠ درصد)» است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران