شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده

آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان 1398 به 0.2 درصد رسید کـه درمقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، 13.5 واحد درصد کاهش دارد.  در میان بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به تولید زغال‌سنگ و پالایشگاه‌های نفت (4.2- درصد) و بیشترین تورم مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر (14.5درصد) می‌باشد. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان 1398 به 60.5 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل قبل، 28.2 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان 1398 نسبت به فصل تابسـتان1397، 60.5 درصد افزایش دارد.  در بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط بـه تولید فلزات اساسـی (21.2 درصد) و بیشترین تورم مربوط به تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی

(119.8 درصد) می‌باشد. تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1398 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 77.0 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 0.2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.  در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به تولید پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار (5,44 درصد) و در مقابل بیشترین تورم مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی (7,108 درصد) می‌باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران