شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با اشاره به به‌کارگماری ۴۰ هزار نفر از طریق کاریابی‌ها از ابتدای سال جاری،

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با اشاره به به‌کارگماری ۴۰ هزار نفر از طریق کاریابی‌ها از ابتدای سال جاری، از افت تقاضای شغلی از سوی کارفرمایان خبر داد. محمد اکبرنیا، با تشریح آخرین آمار مراجعه کارجویان به کاریابی‌ها اظهار کرد: بر اساس استخراج آخرین گزارش از سامانه کاریابی‌ها در هفت ماهه سال جاری، حدود ۲۴۲ هزار نفر کارجو به کاریابی‌ها مراجعه کردند که از این تعداد جوینده کار، حدود ۴۰ هزار نفر مشغول به کار شدند. وی افزود: البته از مجموع مراجعه‌کنندگان به کاریابی‌ها در هفت ماهه نخست سال جاری ۲۱۵ هزار نفر از طرف کاریابی‌ها براساس شرایط شغلی به کارفرمایان معرفی شدند اما تاکنون فعلا ۴۰ هزار نفر به کارگمارده شدند. مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار بااشاره به افت به‌کارگماری کارجویان از طریق کاریابی‌ها در سال‌های بعد از اجرای برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶) ادامه داد: در واقع موضوعات مربوط به حمایت از کارفرمایان برای اشتغال به کار کارجویان و کمرنگ شدن معافیت‌های کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم بیمه کارفرمایی باعث شد تا با افت به‌کارگماری کارجویان از طرف کاریابی‌ها مواجه شویم. اکبرنیا با بیان اینکه با وجود افت به‌کارگماری نیروی کار از طریق کاریابی‌ها طی دو سال و نیم گذشته اما میزان اشتغال به کار از طریق کاریابی‌ها در هفت ماهه امسال نسبت به هفت ماهه سال گذشته با رشد ۲۸ درصدی مواجه بوده است، ادامه داد: در حالی که در هفت ماهه سال گذشته حدود ۲۷ هزار نفر از طریق کاریابی‌ها به‌کارگمارده شدند، این میزان در هفت ماهه امسال به ۴۰ هزار نفر رسیده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران