شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آنگونه که مرکز آمار از جزییات تورم تولیدکننده خدمات در فصل تابستان گزارش داده است،

آنگونه که مرکز آمار از جزییات تورم تولیدکننده خدمات در فصل تابستان گزارش داده است، تورم فصلی در تابستان 1398 به 7.3 درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌ای گروه خدمات در تابستان سال جاری به 30.9 درصد و تورم سالانه آن به 30.1 درصد رسیده است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان١٣٩٨ به ٧,٣ درصد رسید که در مقایسه با شاخص فصل بهار ١٣٩٨، معادل ١.٤ واحد درصد افزایش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش‌های «خدمات واسطه‌گری‌های مالی (بیمه) »، (٠.٨ درصد)، «خدمات آموزش» (١.٤ درصد) و «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» (٥.٢ درصد) است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» (١٠.٥ درصد) بوده است.  همچنین تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٨ به ٣٠,٩ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل بهار ١٣٩٨، معادل ١.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل تابستان١٣٩٧، ٣٠.٩ درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش «خدمات آموزش» (١٨.٤ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش «خدمات هتل و رستوران» (٥٧.٣ درصد) است. تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در 4 فصل منتهی به فصل تابستان١٣٩٨ (تورم سالانه) به ٣٠,١ درصد رسید که نسبت به شاخص فصل قبل ٢.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» (١٨.٢ درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش «خدمات هتل و رستوران» (٤٨.٥ درصد) است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران