شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هر گونه بازداشت کارگران که صرفاً برای طرح مشکلات صنفی خود اعتراض می‌نمایند، موکداً مخالف است.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هر گونه بازداشت کارگران که صرفاً برای طرح مشکلات صنفی خود اعتراض می‌نمایند، موکداً مخالف است.

کریم یاوری گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با هرگونه بازداشت کارگران که صرفاً برای طرح مشکلات صنفی خود اعتراض می‌نمایند، موکداً مخالف است.وی افزود: کارگران و کارفرمایان هم همانند تمام اقشار جامعه برای دادخواهی می‌توانند از حق شهروندی خود استفاده نموده و به مراجع و سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری و اجرایی و قضایی در مرکز کشور مراجعه نمایند.مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: کارگران شریف و زحمتکش کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خواسته‌های خود را از مجاری قانونی پیگیری نمایند.یاوری افزود: تجمعات کارگران در فصل کشت نیشکر احتمال صدمه به تولید را به دنبال دارد. کارگران عزیز و شرافتمند و زحمتکش نیشکر هفت‌تپه استحقاق بیشتری برای ارایه خدمت دارند.

وی در پایان گفت: حقوق مرداد ماه کارگران هفت‌تپه تا پایان هفته پرداخت می‌گردد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران