شماره امروز: ۵۴۷

| | |

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: استراتژی دشمن در اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشور ما بر فروپاشی از درون استوار شده که این هدف با روش‌هایی مثل صنعت‌زدایی در حوزه اقتصاد در حال پیاده‌سازی است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: استراتژی دشمن در اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشور ما بر فروپاشی از درون استوار شده که این هدف با روش‌هایی مثل صنعت‌زدایی در حوزه اقتصاد در حال پیاده‌سازی است.

به گزارش «تعادل» نشست اقتصادی کنفرانس اقتصاد جهانی و تحریم‌ها در محل دانشگاه الزهرا برگزار شد. در این نشست فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهداف دشمن در اعمال تحریم‌های اقتصادی به کشور گفت: استراتژی دشمن در اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشور ما بر فروپاشی از درون استوار شده است که این هدف با روش‌هایی مثل صنعت‌زدایی در حوزه اقتصاد در حال پیاده‌سازی است.

فرشاد مومنی با اشاره به رویکرد صنعت‌زدایی برای موثر شدن تحریم‌های دشمن علیه ایران گفت: دولت دوازدهم روی دولت‌های قبلی را از نظر سهل‌انگاری در تخصیص ارز سفید کرده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی، راهبرد کلیدی برای تحقق این هدف را ایجاد شکاف فزاینده بین مردم و حکومت می‌داند. مسیری که برای فروپاشی اقتصادی ایران تعریف شده در مرحله اول خارج کردن ابزار اداره اقتصاد ملی از دست دولت است.

مومنی ادامه داد: در این شرایط منابع ارزی به عنوان ذخایر استراتژیک ملی باید در نظر گرفته می‌شد و تخصیص آن به صورت سفت و سخت و با برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شد.

رییس موسسه دین و اقتصاد در تشریح مدیریت ارزی در بحران سال 97 و بعد از اعمال تحریم‌های جدید گفت: دولت آقای روحانی روی دولت‌های گذشته را در سهل انگاری تخصیص ارز سفید کرده است.

این اقتصاددان افزود: در اجرای این راهبرد تحریمی مهم‌ترین اقدام صنعت‌زدایی در کشور است چرا که موجب شدت بخشیدن به تورم و بیکاری می‌شود.

مومنی بیان کرد: از نظر استراتژیست‌های دشمن این دو نتیجه یعنی تورم و بیکاری که حاصل صنعت‌زدایی در کشور است بالاترین تاثیر را در چشاندن درد تحریم به

 مردم دارد.استاد دانشگاه علامه اذعان کرد: جدیدترین آمارهای دریافتی از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که 59 درصد جمعیت فقیران در کشور را شاغلین و 30 درصد را بازنشستگان تشکیل می‌دهند.

فرشاد مومنی ادامه داد: این آمار حاکی از آن است که بیشتر جمعیت فقرا شامل افراد شاغل یا بازنشسته است که نتیجه همان صنعت‌زدایی در کشور است.

وی افزود: ابزار اصلی در اعمال فشار صنعت زدایی است که سهل انگاری در این حوزه موجب به خطر افتادن امنیت ملی می‌شود.مومنی بیان کرد: در این راه هر مسیری که موجب رانت‌های غیرعادی شود تهدیدی علیه امنیت ملی است. چیزی که در حال حاضر مشاهده می‌شود این است که بسیاری از مسوولان تخصص اقتصادی ندارند، برای مثال می‌توان گفت مصوبه‌های شوری عالی هماهنگی سران قوا به شکل شدیدی غیرکارشناسی بوده است.استاد دانشگاه علامه طباطبایی در انتها تاکید کرد: ماجرای تحریم مربوط به همه ایرانیان است در شرایط فعلی اگر نمی‌توانیم کمکی انجام دهیم، پاس گل هم به دشمن ندهیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران