شماره امروز: ۵۴۷

مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری به 10.5 درصد خبر داد

| | |

آن‌گونه که مرکز آمار ایران می‌گوید در تابستان سال جاری نرخ بیکاری 10.5 درصد بوده است که نسبت به تابستان سال گذشته 0.2 درصد کاهش یافته است.

گروه اقتصاد کلان|

آن‌گونه که مرکز آمار ایران می‌گوید در تابستان سال جاری نرخ بیکاری 10.5 درصد بوده است که نسبت به تابستان سال گذشته 0.2 درصد کاهش یافته است.

به گزارش «تعادل»، همان‌گونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده است در فصل تابستان جمعیت 15 ساله و بیشتر در کشور به 61 میلیون و 582 هزار و 50 نفر رسیده است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته 662 هزار و 187 نفر به این آمار اضافه شده‌اند. همچنین مطابق با آمار، 24 میلیون و 750 هزار و 884 نفر از جمعیت 15 ساله و بیشتر مشغول به کار هستند که نسبت به تابستان سال گذشته 843 هزار و 719 نفر به این جمعیت اضافه شده‌اند.

گفتنی است نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15ساله و بیشتر در تابستان سال 1398 معادل 44.9 درصد بوده است. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر نسبت به تابستان سال گذشته نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی این جمعیت کاهش 0.2 درصدی داشته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت 0.2 درصد تمایل و انگیزه پیدا کردن کار در کشور کاهش پیدا کرده است.

  شکاف عمیق نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان

بررسی جزییات نرخ مشارکت اقتصادی هم نشان می‌دهد که در تابستان امسال نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر مرد 72.2 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر زن 17.6 درصد بوده است. بنابراین از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال، تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان این جمعیت به ترتیب 0.5 درصد و منفی 0.2 درصد بوده است.

بررسی وضعیت نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر حاکی از آن است که این نرخ به 10.5 درصد رسیده و به این ترتیب نرخ بیکاری تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته 1.8 درصد کاهش یافته است. بنابراین در تابستان سال جاری 2 میلیون و 894 هزار و 298 نفر بیکار بوده‌اند که نسبت به تابستان سال گذشته 455 هزار و 93 نفر کاهش یافته است. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

  2.8 میلیون جوان بیکار در کشور

بررسی نرخ بیکاری در میان جوانان 18 تا 35 ساله نشان می‌دهد که در تابستان امسال 2 میلیون و 183 هزار و 787 نفر جوان 18 تا 35 ساله بیکار در کشور داشتیم. به این ترتیب نسبت به تابستان سال گذشته 311 هزار و 125 نفر از جوانان بیشتری مشغول به کار شده‌اند. نرخ بیکاری در میان تحصیلکردگان در تابستان سال 1398 به 17.2 درصد رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 1.7 درصد کاهش داشته است. مجموع بیکاران تحصیلکرده در تابستان امسال یک میلیون و 267 هزار و 748 نفر بوده‌‌اند. دراین گروه نیز نرخ بیکاری مردان تحصیلکرده 12.2 درصد مرد و زنان تحصیلکرده 27.1 درصد بوده است.

بررسی وضعیت سهم جمعیت بیکار 15 ساله و بیشتر تحصیلکرده (آموزش عالی)، از کل بیکاران نشان می‌دهد که سهم این گروه از کل بیکاران 43.8 درصد بوده که نسبت به تابستان سال گذشته 4.3 درصد رشد کرده است.  سهم جمعیت شاغل تحصیلکرده از کل اشتغال در گروه سنی 15 سال و بیشتر هم بیانگر این است که 24.7 درصد شاغلین کل کشور تحصیلکرده هستند و این نرخ نسبت به تابستان سال گذشته 0.9 درصد افزایش یافته است. حدود 50 درصد از اشتغال در کشور مربوط به بخش خدمات می‌شود. در میان سه گروه صنعت، کشاورزی و خدمات، سهم بخش خدمات در اشتغال کشور 49.1 درصد بوده است و به این ترتیب 12 میلیون و 143 هزار و 43 نفر در بخش خدمات مشغول بوده‌اند سهم این گروه در اشتغال کشور نسبت به تابستان سال گذشته منفی 0.4درصد رشد داشته است. همچنین سهم صنعت در اشتغال کشور 32 درصد بوده است که نسبت به تابستان سال گذشته 0.5 درصد رشد داشته و سهم کشاورزی هم در اشتغال کشور 19 درصد بوده که نسبت به تابستان گذشته رشد 0.1 درصدی داشته است.

  کاهش 1.3 درصدی اشتغال ناقص

همچنین در تابستان 98 جمعیتی معادل 2 میلیون و 170 هزار و 155 نفر از جمعیت شاغل کشور اشتغال ناقص داشته‌اند که نسبت به تابستان سال گذشته منفی 1.3 درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی جداول مربوط به اشتغال و بیکاری در استان‌ها نشان می‌دهد که بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر در استان زنجان بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان سال 1398 در استان زنجان به 50.2 درصد رسیده است.

پس از استان زنجان بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به استان خراسان شمالی است. نرخ مشارکت اقتصادی خراسان شمالی در تابستان سال جاری به 48.8 درصد رسیده است. رتبه بعدی هم متعلق به استان گیلان و آذربایجان غربی با 48.6 درصد نرخ مشارکت اقتصادی است.

به عبارت دیگر می‌توان گفت استان زنجان در یافتن شغل نسبت به دیگر استان‌ها امید بیشتری دارند. همچنین پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 36.5 درصد است و پس از آن نیز استان مرکزی با 37.5 درصد و سپس ایلام با 39.1 درصد پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال را دارند، بنابراین از میان این 3 استان بی‌انگیزه در یافتن شغل، حال نرخ مشارکت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان از همه وخیم‌تر است.

در میان استان‌های کشور کمترین نرخ بیکاری 5.2 درصد و مربوط به استان زنجان است. پس از آن نیز استان همدان با نرخ بیکاری 5.3 و پس از آن نیز استان‌های خراسان جنوبی و فارس با نرخ بیکاری 7.6 درصد قرار دارد.

لازم به ذکر است که در میان استان‌های کشور بالاترین نرخ بیکاری نیز متعلق به استان سیستان و بلوچستان بوده است.

نرخ بیکاری در این استان 15.2 درصد بوده و پس از آن نیز استان یزد با نرخ 15.1 درصد و استان لرستان با 14.7 درصد بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران