شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همه مشمولان قانون مالیات را موظف کردند پس از راه‌اندازی سامانه مودیان معاملات خود را در این سامانه ثبت کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همه مشمولان قانون مالیات را موظف کردند پس از راه‌اندازی سامانه مودیان معاملات خود را در این سامانه ثبت کنند.

نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث را تصویب کردند. بنابر ماده ۱۳ این لایحه؛ پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام کرده و معاملات خود را در آن ثبت کنند.

بر مبنای ماده ۱۳؛ ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مودیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان ترتیبات ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد مفاد این قانون جاری است.

در ماده ۱۴ این لایحه مقرر شد؛ چنانچه سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر در قانون (پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان امور مالیاتی تسلیم می‌شود، صرفا به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید. نمایندگان در تبصره این ماده مصوب کردند؛ بعد از استقرار سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی مجاز است حداکثر یک درصد از پرونده‌های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان را با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مودیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر اقتصاد می‌رسد، معین می‌شود.

بنابر این تبصره؛ سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مودیانی که مشمول رسیدگی قرار می‌گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی نماید.

همچنین در ماده ۱۵ این لایحه تصویب شد؛ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مودیان شدند. وزارت صنعت، معدن موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارک الکترونیکی دولت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم عینا و به صورت برخط به سامانه مودیان منتقل شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران