شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار، با بیان اینکه کارفرمایان حق اخراج یا خاتمه یکطرفه قرارداد

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار، با بیان اینکه کارفرمایان حق اخراج یا خاتمه یکطرفه قرارداد کار کارگران را ندارند، شرایط خاتمه کار کارگران عضو شوراهای اسلامی کار را اعلام کرد.کریم یاوری درباره شرایط فسخ قرارداد کارگران اظهار کرد: قرارداد کار فی مابین کارگر و کارفرما ملاک تصمیم‌گیری است و کارفرمایان حق اخراج یا خاتمه یکطرفه قرارداد کار کارگران را ندارند.وی افزود: در خصوص خاتمه کار کارگران عضو شوراهای اسلامی کار، طبق موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، هیات تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از هفت نفر نمایندگان کارگران و کارفرمایان با مسوولیت و ریاست نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم‌گیری کند.یاوری یادآور شد: از جمله وظایف اعضای شوراهای اسلامی کار موضوع فصل دوم قانون شوراها، بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه اقتصادی فنی و حرفه‌ای و نظایر آن و نیز نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارایه پیشنهاد سازنده به مدیران و مسوولان مربوطه در بنگاه اقتصادی است.یاوری اعلام کرد: یکی دیگر از وظایف شورا، همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در برنامه‌های تولیدی بنگاه اقتصادی است. شوراهای اسلامی کار در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیات موضوع ۲۲ و مجمع کارکنان مسوول است.این مقام مسوول در وزارت کار گفت: یک نفر از اعضای شورای اسلامی کار به انتخاب اعضاء به عنوان عضو رابط شورا در جلسات هیات‌مدیره واحد برای ارایه نظریات و پیشنهادات شورا شرکت می‌کند.مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار افزود: همچنین یک نفر نماینده مدیریت بنگاه اقتصادی در جلسات شورای اسلامی کار برای ارایه گزارشات مورد نیاز به شورا شرکت می‌کند. وظیفه شورای اسلامی کار همراهی و هماهنگی با کارگران و کارکنان و مدیران برای بهبود رونق تولیدات است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران