شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شورای عالی کار روز سه‌شنبه این هفته با سه دستور کار تشکیل جلسه می‌دهد که تامین مسکن یکی از دستور کارهای آن است.

شورای عالی کار روز سه‌شنبه این هفته با سه دستور کار تشکیل جلسه می‌دهد که تامین مسکن یکی از دستور کارهای آن است. نشست شورای عالی کار روز سه شنبه با محوریت  «ترمیم قدرت خرید کارگران»  برگزار شد. با توجه به تورم شدید سال گذشته مقرر شد شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات مکتوب خود را برای افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران ارایه دهند تا در جلسه بعدی شورای عالی کار بررسی شود. در جلسه بعدی  قرار است بررسی راهکارهای تقویت تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگران، بررسی راهکارهای تامین مسکن مشارکتی کارگران و همچنین تامین کالاهای اساسی کارگران صورت گیرد. بر‌اساس نامه دعوت وزارت کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی دستور کارهای نشست شورای عالی کار به شرح زیر است:

    بررسی راهکارهای تقویت تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگران و چگونگی به‌کارگیری سایر ظرفیت‌ها در این راستا با حضور معاون امور تعاون وزارت

    بررسی راهکارهای تامین مسکن مشارکتی کارگران با حضور معاون محترم فرهنگی و اجتماعی

    بررسی راهکارهای تامین کالاهای اساسی کارگران توسط تعاونی‌های توزیع

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران