شماره امروز: ۵۴۷

| | |

روز گذشته ۶۴٣ طرح تعاونی با بیش از ١۴ هزار و ۶٩٨ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای ١٧ هزار و ۶١٧ نفر افتتاح شد.

روز گذشته ۶۴٣ طرح تعاونی با بیش از ١۴ هزار و ۶٩٨ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای ١٧ هزار و ۶١٧ نفر افتتاح شد.  این پروژه‌ها با مشارکت ٣٩ هزار و ٢١۵ عضو در مراسم گردهمایی گرامیداشت هفته تعاون به صورت ویدئو کنفرانس با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهوری و محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد. براساس این گزارش از مجموع ۶۴٣ طرح ٣۶۶ پروژه (۵٧ درصد) در حوزه تولید، ١٣٣ مورد (٢١ درصد) در بخش خدمات و ١۴۴ طرح در گرایش‌های توزیعی مسکن (٢١ درصد) است. هم‌اکنون ٩٣ هزار و ٩۴٣ تعاونی در گرایش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در کشور فعال است و بیشترین فعالیت تعاونی‌ها (۵٣ درصد) در گرایش تولیدی است. همچنین در یک سال اخیر سه هزار و ۵۵٧ تعاونی با عضویت ٧٣ هزار و ٨٧ نفر و ظرفیت اشتغال برای ۵٢ هزار و ۴٨٧ نفر ایجاد شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران