شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بر اساس نتایج به دست آمده در مرداد ماه ١٣٩٨، 12 قلم کالای خوراکی تورم ماهانه منفی تجربه کردند.

گروه اقتصاد کلان|

بر اساس نتایج به دست آمده در مرداد ماه ١٣٩٨، 12 قلم کالای خوراکی تورم ماهانه منفی تجربه کردند. در این میان اقلام «سیب زمینی» منفی ٢١,٢ درصد، «گوجه فرنگی» منفی١٧.١ درصد و «پیاز» منفی ١٢.٩ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌‌اند. همچنین اقلام «چای خارجی بسته‌ای» ٢٩,٩ درصد، «مرغ ماشینی» ١٤.٩ درصد و «پرتقال محصول داخل» ١٠.٣ درصد‌ نسبت به ماه گذشته، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به اقلام دیگر تجربه کرده‌اند. به گزارش «تعادل»، براساس نتایج به دست آمده در مرداد ماه ١٣٩٨، قیمت یک کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی به 23 هزار و 124 تومان رسیده است. تورم نقطه‌ای این قلم 63.5 درصد بوده است و نسبت به ماه قبل منفی 8 درصد کاهش داشته است. همچنین قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی درجه یک در مرداد ماه به 8695 تومان رسیده است. تورم نقطه‌ای آن 7.7 درصد بوده است و نسبت به ماه قبل 1.9 درصد کاهش یافته است.

   90 درصد تورم گوشت قرمز

همچنین قیمت یک کیلوگرم گوشت قرمز در مرداد ماه 99 هزار و 982 تومان بوده است که تورم نقطه‌ای آن 90.7 درصد و تورم ماهانه آن 1.1 درصد بوده است.

قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند نیز در ماه گدشته به 89 هزار و 357 تومان رسیده است که تورم نقطه‌ای آن نیز 91.3 درصد بوده و تورم ماهانه آن منفی 1.7درصد برآورد شده است.

قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی نیز در مرداد ماه به 14هزار و 511 تومان رسیده است.

تورم نقطه به نقطه آن 46.7 درصد و تورم ماهانه 14.9درصد بوده است.

هر لیتر شیر پاستوریزه نیز در مرداد ماه 5517 تومان بوده است. تورم نقطه‌ای آن 73.7 درصد و 5.5 درصد هم تورم ماهانه آن بوده است. هر کیلوگرم ماست پاستوریزه نیز 9236 تومان قیمت‌ داشته است.

تورم نقطه‌ای آن 55.8 درصد و تورم ماهانه آن نیز 3.6درصد اعلام شده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، قیمت هر 500 گرم پنیر ایرانی در ماه قبل، 10 هزار و 316 تومان بوده است که تورم نقطه‌ای آن 55.9 درصد و تورم ماهانه آن 6.5 درصد بوده است.

   تورم تخم‌مرغ منفی 7 درصد

در مرداد ماه یک کیلوگرم تخم‌مرغ ماشینی نیز به قیمت 9281 تومان بفروش رسیده است. تورم سالانه تخم‌مرغ منفی 7.2 درصد و تورم ماهانه آن منفی 0.3 درصد بوده است. همچنین 100 گرم کره پاستوریزه به قیمت 4632 تومان به‌فروش رسیده است. تورم سالانه این گروه 10.3 درصد و تورم ماهانه آن 0.5 درصد بوده است. 900 گرم روغن مایه نیز در ماه قبل به قیمت 8354 تومان بفروش رسیده است. تورم نقطه‌ای این قلم 39.1 درصد و تورم ماهانه آن 1.1 درصد بوده است.

هر کیلوگرم موز نیز در مرداد ماه به قیمت 12 هزار و 670 تومان بفروش رسیده است. تورم نقطه‌ای موز 63.3 درصد و تورم ماهانه آن 2.9 درصد اعلام شده است. سیب درختی زرد نیز در ماه گذشته به کیلویی 9279 تومان فروخته شده است. تورم سالانه آن 19.9درصد و تورم ماهانه آن هم منفی 7.8 درصد بوده است. یک کیلوگرم پرتقال داخل نیز به قیمت 11 هزار و 823 تومان فروخته شده است. تورم سالانه آن 23.2درصد و تورم ماهانه آن 10.3 درصد بوده است.

هر کیلوگرم خیار نیز در مرداد 3437 تومان به فروش رفته است. تورم نقطه‌ای این قلم منفی 4.4 درصد و تورم ماهانه آن منفی 10.9 درصد بوده است.

گوجه‌فرنگی نیز به قیمتی هر کیلوگرم 3547 تومان به فروش رسیده است. تورم سالانه گوجه فرنگی 32.5درصد و تورم ماهانه آن منفی 17.1 درصد بوده است. همچنین سیب‌زمینی در مرداد ماه به کیلویی 6143 تومان بفروش رسیده است. تورم ماهانه سیب‌زمینی منفی 12.2 درصد بوده است و تورم نقطه‌ای آن 267.8 درصد. هر کیلو پیاز در مرداد ماه نیز 3071 تومان بوده و تورم آن به منفی 12.9 درصد رسیده است. تورم سالانه این قلم نیز 75.3 درصد است. لوبیا چیتی هم در مرداد ماه به هر کیلو 16 هزار و 573 تومان فروخته شده است. تورم سالانه آن 33.5 درصد و تورم ماهانه آن 0.7 درصد بوده است.

عدس نیز در ماه قبل کیلویی 9844 تومان فروخته شده است. تورم سالانه آن 21 درصد و تورم ماهانه آن منفی 3 درصد بوده است. در مرداد ماه قیمت قند نیز هر کیلو 7815 تومان بوده است. تورم سالانه آن 69.7 درصد و تورم ماهانه آن منفی 3.5 درصد بوده است.

هر کیلو شکر نیز در ماه قبل 6153 تومان بوده است. تورم سالانه این گروه 63.1 درصد و تورم ماهانه آن منفی 5.3 درصد برآورد شده است.

   200 درصد تورم برای رب گوجه فرنگی

هر کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی نیز در ماه گذشته 21909تومان به فروش رسیده است. تورم ماهانه این محصول 0.2 درصد بوده است. 500 گرم چای خارجی بسته‌ای نیز در مرداد ماه 50 هزار و 77 تومان بوده است. تورم نقطه‌ای آن 87.6 درصد و تورم ماهانه آن 29.9درصد بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران