شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به آخرین نتایج حاصل از فعالیت‌های هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی گفت:

رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به آخرین نتایج حاصل از فعالیت‌های هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی گفت: کارهای مقدماتی تحقیق و تفحص آغاز و با اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها از شاکیان درخواست شده شکایت خود را به دفتر هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.سیدکاظم دلخوش با اشاره به مکاتبه هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی با دستگاه‌های اطلاعاتی جهت ارایه مستندات به آنها ادامه داد: رسیدگی به پرونده تخلفات این سازمان زمان‌بر است و اگرچه کمیسیون تحقیق و تفحص حدود یک سال برای انجام این کار فرصت دارد اما با توجه به پایان مجلس دهم تا چند ماه دیگر، درصدد اتمام این کار تا قبل از پایان دوره هستیم.وی با بیان اینکه رییس سازمان خصوصی‌سازی تحویل قوه‌قضاییه شده است و اعضای کمیسیون جهت کسب اطلاعات دقیق‌تر با قوه‌قضاییه نیز مذاکره خواهد کرد، افزود: مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی دفتری در اختیار هیات تحقیق و تفحص قرار داده تا اعضا بتوانند درصورت لزوم بررسی‌های خود را در این سازمان انجام دهند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران