شماره امروز: ۵۴۷

مرکز آمار ایرارن متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در بهار 98 را منتشر کرد

| | |

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در بهارتورم نقطه‌ای محصولات سبزیجات 528 درصد رشد کرده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در بهارتورم نقطه‌ای محصولات سبزیجات 528 درصد رشد کرده است. همچنین بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده در کل کشور هم نشان می‌دهد که تورم این گروه نسبت به سال گذشته 112 درصد بوده است.

به گزارش «تعادل» مطابق با آمارهای منتشر شده در فصل بهار از بین محصولات کشاورزی که شامل غلات، حبوبات، محصولات جالیزی، سبزیجات، محصولات علوفه‌ای و میوه‌ها، همچنین محصولات دامی که شامل دام و فرآورده‌های دامی می‌شود، سبزیجات در محصولات کشاورزی نسبت به بهار سال 97 بالاترین تورم را داشته‌اند که از بین سبزیجات سیب زمینی با متوسط قیمت 36 هزار و 123ریال و 527.5 درصد تورم، پیاز با 37 هزار و 123 ریال و 539.2 درصد تورم و گوجه فرنگی با متوسط قیمت 22 هزار و 245ریال و 221.6 درصد تورم که جزو اقلام پر مصرف ایرانیان است، بیشترین درصد تغییرات را به خود اختصاص داده که جزییات بیشتر آمار اقلام مصرفی به شرح زیر است:  از میان محصولات کشاورزی، در فصل بهار ۱۳۹۸ قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور 16 هزار و 840 ریال بوده است. استان یزد با ۲۰ هزار و 887 ریال بیشترین و استان آذربایجان شرقی با ۱۲هزار و 592 ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور ۱۷هزار و 295 ریال بوده است که در نتیجه متوسط قیمت‌های فروش به دولت و آزاد آن به رقم ۱۷ هزار و 210 ریال رسیده است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۷ افزایشی معادل 1/31 درصد داشته است.

در فصل بهار ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلو گرم جو در کل کشور معادل 17 هزار و 851 ریال بوده است. استان لرستان با ۲۰ هزار و 993 ریال بیشترین قیمت و استان سیستان و بلوچستان با ۱۴ هزار و 859 ریال کمترین قیمت فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول معادل 57.5 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.  قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در فصل بهار ۱۳۹۸ در کل کشور 60 هزار ریال بوده است. استان لرستان با ۷۸ هزار و 52 ریال بیشترین و استان البرز با ۴۲ هزار و 727 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 43.8 درصد کاهش داشته است.

همچنین در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم ۵۵ هزار و 543 ریال رسید که کرمانشاه با ۷۱ هزار و 473 ریال بیشترین و استان چهارمحال و بختیاری با ۴۵ هزار و 377 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۷ افزایشی معادل ۲۵۹ درصد داشته است.

در میان محصولات جالیزی هم در فصل بهار ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور ۸۴۷۲ ریال بوده است. استان هرمزگان با ۱۷ هزار و 665 ریال بالاترین و استان فارس با ۶۳۴۰ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.6 درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در بهار سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور ۲۵ هزار و 684 ریال بوده است. استان بوشهر با ۳۰ هزار و 294 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲ هزار و 932 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۷ معادل 57.9 درصد افزایش داشته است.

در بهار سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم ۲۱ هزار و 250 ریال رسید که استان سمنان با ۴۲ هزار و 383 ریال بیشترین و استان خوزستان با ۱۳ هزار و 64 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش خیار نسبت به بهار ۹۷ معادل 79.5 درصد افزایش داشته است.

همچنین در میان سبزیجات نیز در بهار ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم سیب زمینی در کل کشور ۳۶ هزار و 123 ریال بوده است. استان زنجان با ۵۴ هزار و 602 ریال بیشترین و استان خوزستان با ۱۸ هزار و 94 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ معادل 528 درصد افزایش یافته است.

همچنین در بهار ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور ۲۲ هزار و 245ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان اصفهان با 35 هزار و 395 ریال و پایین‌ترین قیمت فروش را استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱6 هزار و 378 ریال داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۷ معادل 221.6 درصد افزایش داشته است.

در فصل بهار ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 19 هزار و 782 ریال بوده است. استان مازندران با ۳۵ هزار و 78 ریال بالاترین و استان خوزستان با 10 هزار و 511 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۷ معادل 213 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۳۷ هزار و 134 ریال بوده است، استان هرمزگان با 61 هزار و 12 ریال بالاترین قیمت فروش و استان قم با 11 هزار و 750 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ معادل539 درصد افزایش داشته است.

همچنین در میان محصولات علوفه‌ای، در فصل بهار ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ۱۶ هزار و 928 ریال بوده است. استان کرمانشاه با ۲۰ هزار و 88 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۱ هزار و 850 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۷ معادل 69.5 درصد افزایش داشته است.

در فصل بهار ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم کاه در کل کشور برابر ۳۰۵۰ ریال بوده است که استان خراسان رضوی با ۷۹۳۴ ریال بیشترین و استان مازندران با ۱۳۰۱ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۷ افزایشی معادل 93 درصد داشته است.

    افزایش قیمت میوه‌ها

در فصل بهار ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور 78 هزار و 128 ریال بوده است. استان تهران با 10 هزار و 158 ریال بیشترین و استان کرمان با 49 هزار و 269 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش زردآلو نسبت به بهار ۹۷ معادل 54.6 درصد افزایش داشته است.

در فصل بهار ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور 47 هزار و 370 ریال بوده است. استان تهران با 78 هزار و 541 ریال بیشترین و استان فارس با 38 هزار و 220 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۷ معادل64.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در فصل بهار ۱۳۹۸ در کل کشور 60 هزار و 425 ریال بوده است. استان سمنان با 90 هزار ریال و استان کرمانشاه با 40 هزار ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش در کل کشور بوده‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۷ معادل 33.9 درصد افزایش داشته است.

در بهار ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم گیلاس در کل کشور 104 هزار و 116 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با 150 هزار ریال بیشترین و استان اردبیل با ۵۹ هزار و 704 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۷ معادل 22.4 درصد افزایش یافته است.

همچنین در میان محصولات دامی، در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده در کل کشور ۴۳۰ هزار و 630 ریال بوده است. استان کرمان با 541 هزار و 209 ریال بالاترین و استان هرمزگان با 359 هزار و 95 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۷ معادل 112.7 درصد افزایش داشته است.

همچنین در میان فرآورده‌های دامی، در بهار ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور ۳۴ هزار و 358 ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با 65 هزار و 768 ریال و استان کردستان با ۸۷۰۷ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۷ معادل 79 درصد افزایش یافته است.

همچنین در بهار ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند چرخ نشده در کل کشور 53 هزار و 859 ریال بوده که نسبت به بهار ۹۷ معادل 3.33 درصد افزایش یافته است. استان خراسان رضوی با 86 هزار و 530 ریال بالاترین و استان فارس با 29 هزار و 706 ریال پایین‌ترین قیمت فروش این محصول را در کل کشور داشته‌اند.

در بهار ۱۳۹۸ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین مرد در کل کشور ۶۴۹ هزار و 420 ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با 111 هزار و 302 ریال و استان هرمزگان با ۴۷1 هزار و 453ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به بهار ۹۷ معادل 34.3 درصد افزایش یافته است.

همچنین در بهار ۱۳۹۸ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین زن در کل کشور برابر 528 هزار و 383 ریال بوده است. استان اصفهان با 786 هزار و 246 ریال و استان هرمزگان با 329 هزار و 410 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به بهار ۹۷ معادل 38.4 درصد افزایش داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران