شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 150156 | |

شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش معدن در فصل بهار ١٣٩٨، با ۱۶.۹ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل، به عدد ۴۷۴.۶ رسید.

شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش معدن در فصل بهار ١٣٩٨، با ۱۶.۹ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل، به عدد ۴۷۴.۶ رسید.

گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن فصل بهار ١٣٩٨ (برمبنای سال پایه ١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر این اساس، شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش معدن در فصل بهار ١٣٩٨ با ۱۶.۹ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل به عدد ۴۷۴.۶ رسید.

گروه‌ها و رشته فعالیت‌های معدنی زیر به ترتیب بیشترین تأثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته‌اند: گروه استخراج کانه‌های فلزی بیشترین تاثیر را بر افزایش ۱۶.۹ درصدی شاخص قیمت تولید‌کننده کل بخش معدن داشته است.

این گروه شامل استخراج کانه‌های فلزی آهنی و استخراج کانه‌های فلزی غیرآهنی است که به ترتیب دارای تاثیر عمده بر تغییرات شاخص کل بخش معدن هستند.

شاخص قیمت تولیدکننده در استخراج کانه‌های فلزی آهنی از عدد ۵۳۱.۴ به عدد ۶۰۷.۴ رسید و با ۱۴.۳ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را بر افزایش شاخص گروه استخراج کانه‌های فلزی داشته است. شاخص قیمت رشته فعالیت معدنی استخراج سنگ‌های آهنی، بیشترین اثرگذاری را بر افزایش شاخص زیرگروه استخراج کانه‌های فلزی آهنی داشته که به‌طور عمده، ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی کنسانتره آهن است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران