شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان جدی بودن دولت در حذف ۴ صفر از پول ملی گفت:

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان جدی بودن دولت در حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: زیر ساخت‌های نظام اجرایی برای این کار آماده است و وقتی خود دولت لایحه را تقدیم می‌کند، بدین معناست که از نظر زیرساخت‌ها برای حذف ۴ صفر مشکلی نداریم.

به گزارش تسنیم، ابوذر ندیمی با آسیب‌شناسی حذف 4صفر از پول ملی گفت: «ما به مردم دروغ می‌گوییم که ارزش هزار تومان با 10 سال پیش تفاوت دارد ولی اگر به واقعیت بپردازیم، در بلندمدت در خصوص اصل واردات، بازگشت منابع و فروش و تولید با واقعیت‌هایی روبه‌رو هستیم.»

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که این سیاست چرا در شرایط کنونی اجرایی می‌شود، اظهار داشت: «امروز دو مولفه در اقتصاد نقش پیدا کرده؛ یکی حذف یا کاهش نقش نفت در اقتصاد است و دیگری گذر از بحران ارزش پول در سال گذشته و دو ماهه اول سال جاری است.»

ندیمی در توجیه عملکرد دولت برای حذف 4 صفر گفت: «با توجه به شرایط اقتصاد کشور و رویکرد جدید در خصوص نظام و سیاست‌های پولی، بانکی، مالی و اعتباری توسط بانک مرکزی، در شرایط ادغام بانک‌ها قرار گرفتیم و از طرفی رویکردهای جدیدی را برای بستن بودجه سال آتی نیاز داریم.»

کارشناس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امروز بهترین فرصت برای عملیاتی شدن اقتصاد منهای نفت است، ادامه داد: «مجلس نیز آمادگی این کار را دارد چراکه در سال آخر کمی از حب و بغض‌ها جدا و گرایش‌های حزبی به منافع ملی تبدیل شده است.»

ندیمی گفت: «زیر ساخت‌های نظام اجرایی برای این کار آماده است و وقتی خود دولت لایحه را تقدیم می‌کند، بدین معناست که از نظر زیر ساخت‌ها برای حذف 4 صفر مشکلی نداریم.»

وی ادامه داد: «مهم‌ترین مساله برای نماینده‌ها بعد اجتماعی است و باید گفت وقتی ارزش پول به عدد واقعی برسد، مردم متضرر نخواهند شد.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران