شماره امروز: ۵۴۷

استان‌های محروم انگیزه کمتری برای پیدا کردن کار دارند

| کدخبر: 148126 | |

آن‌گونه که مرکز آمار ایران می‌گوید در بهار سال جاری نرخ بیکاری 10.8 درصد بوده است که نسبت به بهار سال گذشته 1.8 درصد کاهش یافته است.

آن‌گونه که مرکز آمار ایران می‌گوید در بهار سال جاری نرخ بیکاری 10.8 درصد بوده است که نسبت به بهار سال گذشته 1.8 درصد کاهش یافته است. در ظاهر امر شاید چنین آماری بعید به نظر برسد ولی با بررسی آمار مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی معلوم می‌شود در مجموع در کل استان‌های کشور انگیزه و تمایل به پیدا کردن کار کاهش یافته است، و بنابراین بخشی از آمار مربوط به کاهش نرخ بیکاری مربوط به کاهش افراد در جست‌وجوی کار است. به گزارش «تعادل»، مرکز آمار ایران روز گذشته جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت بازار کار در ایران را منتشر کرد. طبق این گزارش جمعیت 10 سال و بیشتر کل کشور در بهار سال 1398 به 67 میلیون و 378 هزار و 329 نفر رسیده است که نسبت به بهار سال گذشته 795 هزار و 345 نفر افزایش یافته است.  همچنین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در بهار سال 1398 40.6 درصد بوده است. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی با بهار سال گذشته نشان از کاهش 0.5 درصدی دارد. به این ترتیب در مجموع کشور 0.5 درصد تمایل و انگیزه پیدا کردن کار کاهش پیدا کرده است.

 بررسی جزییات نرخ مشارکت اقتصادی هم نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی مردان 65 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان 16.1 درصد بوده است. بنابراین از بهار سال گذشته تا بهار امسال، نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان به ترتیب منفی 0.3 درصد و 0.7درصد کاهش یافته است.

   افزایش نرخ اشتغال

آنگونه که جداول مرکز آمار ایران گزارش کرده‌اند، در بهار سال جاری 24 میلیون و 382 هزار و 744 نفر معادل 36.2 درصد از جمعیت کشور شاغل بوده‌اند که نسبت به بهار سال گذشته 0.1 در صد افزایش یافته است. بررسی وضعیت نرخ بیکاری جوانان 10 ساله و بیشتر حاکی از آن است که این نرخ به 10.8 درصد رسیده و به این ترتیب نرخ بیکاری بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته 1.8 درصد کاهش یافته است. بنابراین در بهار سال جاری 2 میلیون و 951 هزار و 416 نفر بیکار بوده‌اند که نسبت به بهار سال گذشته 340 هزار نفر کاهش یافته است. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

   بیکاری جوانان در صدر

بررسی نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 29 ساله نشان می‌دهد نرخ بیکاری در میان این گروه بالاتر از نرخ بیکاری معادل 23.7 درصد است. به این ترتیب در بهار امسال یک میلیون و 504 هزار و 497 از گروه سنی 15 تا 24 سال بیکار داشتیم که البته نسبت به بهار سال گذشته 249 هزار کاهش یافته است.

   وضعیت بیکاران تحصیلکرده

نرخ بیکاری در میان تحصیلکردگان در بهار سال 1398 به 16.6 درصد رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 1.2 درصد کاهش داشته است. مجموع بیکاران تحصیلکرده در بهار امسال یک میلیون و 190 هزار و 382 نفر بوده‌اند.

نکته قابل توجه این است که نرخ بیکاری در میان مردان تحصیلکرده 12.2 درصد و در میان زنان تحصیلکرده 25.3 درصد بوده است.

بررسی وضعیت سهم جمعیت بیکار 10 ساله و بیشتر تحصیلکرده (آموزش عالی)، از کل بیکاران نشان می‌دهد که سهم این گروه از کل بیکاران 40.3 درصد بوده که نسبت به بهار سال گذشته 3.9 درصد رشد کرده است.  سهم جمعیت شاغل تحصیلکرده از کل اشتغال در گروه سنی 10 سال و بیشتر هم بیانگر این است که 24 درصد شاغلین کل کشور تحصیلکرده هستند و این نرخ نسبت به بهار سال گذشته 1.3 درصد افزایش یافته است.

   خدمات همچنان در صدر

نزدیک به 50 درصد اشتغال در کشور مربوط به خدمات است. در میان سه گروه صنعت، کشاورزی و خدمات، سهم بخش خدمات در اشتغال کشور 49.6 درصد بوده است و به این ترتیب 12 میلیون و 50 هزار و 819 نفر در بخش خدمات مشغول بوده‌اند سهم این گروه در اشتغال کشور نسبت به بهار سال گذشته منفی 0.5درصد رشد داشته است. همچنین سهم صنعت در اشتغال کشور 31.5 درصد بوده است که نسبت به بهار سال گذشته 0.3 درصد رشد داشته و سهم کشاورزی هم در اشتغال کشور 18.9 درصد بوده است که نسبت به بهار گذشته کاهش 0.2 درصدی داشته است.

   وضعیت اشتغال ناقص در اقتصاد ایران

در بهار 98 جمعیتی معادل 2 میلیون و 436 هزار و 615 نفر از جمعیت شاغل کشور اشتغال ناقص داشته‌اند که نسبت به بهار سال گذشته منفی 2 درصد کاهش یافته است.

   وضعیت بیکاری در استان‌ها

بررسی جداول مربوط به اشتغال و بیکاری در استان‌ها حاکی از آن است که بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در استان گیلان بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال 1398 در استان گیلان به 48.1 درصد رسیده است. به این ترتیب گیلانی‌ها برای یافتن شغل امیدوارترین مردم کشور به نظر می‌رسند. پس از گیلان بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به استان کرمانشاه است. نرخ مشارکت اقتصادی کرمانشاه در بهار سال جاری به 44.2 درصد رسیده است. رتبه بعدی هم متعلق به اردبیل با 43.9 نرخ مشارکت اقتصادی است. همچنین پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور مربوط به سیستان و بلوچستان است با 34.2 درصد و پس از آن نیز کهگیلویه و بویر احمد با 35.6 درصد و سپس ایلام با 35.8 درصد قرار دارد. به این ترتیب استان‌های محروم کمترین انتظار و انگیزه را در پیدا کردن شغل دارند. همچنین در میان استان‌های کشور، کمترین نرخ بیکاری 6.1درصد و مربوط به استان همدان است. پس از آن نیز استان فارس قرار دارد با نرخ بیکاری 7درصد و پس از آن نیز خراسان شمالی با نرخ بیکاری 7.9درصد قرار دارد. گفتنی است در میان استان‌های کشور بالاترین نرخ بیکاری نیز متعلق به چهارمحال و بختیاری بوده است. نرخ بیکاری در این استان 16.7 درصد بوده و پس از آن نیز خوزستان با نرخ 16.2 درصد و لرستان 16.1 درصد بوده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران