شماره امروز: ۵۴۷

| | |

جمع کل اهداف برای ایجاد اشتغال در سناریوی دوم ۵۳۷ هزار فرصت شغلی است که منابع بودجه عمومی مورد نیاز حدود ۱۸۳۶۱میلیارد ریال است

جمع کل اهداف برای ایجاد اشتغال در سناریوی دوم ۵۳۷ هزار فرصت شغلی است که منابع بودجه عمومی مورد نیاز حدود ۱۸۳۶۱میلیارد ریال است که پیش‌بینی شده   حدود ۱۲۷۳۴۰ هزار میلیارد ریال (غیر از تسهیلات روستایی) پرداخت شود.

طبق گفته مسوولان اشتغال در کشور برای سال 98 دو سناریو مد نظر است. اگر شرایط اقتصادی همراه با رشد باشد، سناریوی نخست و اگر نوسانات اقتصاد حاکم باشد سناریوی دوم جاری خواهد بود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال خیلی وابسته به وام و تسهیلات نیست و سناریوی دوم نیز همین ویژگی را دارد. بیشتر، قاعده  اشتغال و سیاست بازار کار باید اصلاح و اجرا شود. در این سناریو 8برنامه شامل توسعه کسب و کارهای پر اشتغال منطقه ای (ظرفیت‌سازی نهادهای مرتبط با توسعه کسب و کار به تعداد 124 نهاد در 31استان در رسته‌های منتخب و فراهم کردن ایجاد 200 هزار فرصت شغلی)، توسعه کسب و کارهای پر‌اشتغال مناطق روستایی و عشایری (ایجاد 90هزار فرصت شغلی و ارتقای مهارت و آموزش فنی و حرفه‌ای به میزان حداقل 30هزار نفر واجد شرایط در حوزه روستایی و عشایری)، اصلاح نظام‌های آموزشی و مهارتی و توسعه کارآفرینی (شبکه‌سازی 30بنگاه در استان، 3100 نفر دانش‌آموز، 15درصد برنامه آموزشی استان، 240 کارگاه آموزشی، 400کارگاه آموزشی)، برنامه‌های فعال بازار کار (جذب 35 هزار نفر شغل جدید، آموزش مهارتی 50هزار نفر، ایجاد 28 هزارنفر شغل جدید آموزش مهارتی 100هزار نفر)، اشتغال حمایتی و خرد (20هزارنفر، 10هزار نفر، ایجاد 3هزار فرصت شغلی جدید، ایجاد اشتغال موقت یا پایدار برای 36.7 هزار نفر، ایجاد 74 هزار نفر شغل جدید)، ساماندهی و تثبیت اشتغال موجود (حفظ و نگهداشت حداقل بیش از 315 هزار نفر، 33.6هزار نفر، 21هزار نفر، 8هزارنفر)، استفاده از فرصت‌های خارجی، نهادسازی و اطلاعات بازار کار و نظارت بر طرح‌ها و برنامه‌های اشتغال در دستور کار است.

جمع کل اهداف برای ایجاد اشتغال در سناریوی دوم 537 هزار فرصت شغلی است که منابع بودجه عمومی مورد نیاز حدود 18361میلیارد ریال است که پیش‌بینی شده حدود 127340 هزار میلیارد ریال (غیر از تسهیلات روستایی) پرداخت شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران