شماره امروز: ۵۴۷

| | |

جلسه کمیته ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران معاونین درمان و بهداشت و جمعی از اعضای این کمیته برگزار شد .

جلسه کمیته ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران معاونین درمان و بهداشت و جمعی از اعضای این کمیته برگزار شد . دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این کمیته با اشاره به اهمیت ترویج زایمان طبیعی، اظهار کرد: شرکت در کلاس های آموزشی ترویج زایمان طبیعی باید با هدف پوشش ۱۰۰ درصدی مادران باردار در این کلاس ها و ترغیب و تشویق مادران باردار نخست زا به انجام زایمان طبیعی صورت پذیرد . وی با بیان اینکه عوامل متعددی در تمایل به سزارین در مادران باردار نخست زا نقش دارند ، بر افزایش مهارت آموزشی زایمان و ترویج فرهنگ طبیعی بودن بارداری و ایجاد انگیزش جهت تمایل به سمت زایمان طبیعی تاکید کرد و گفت : آمار سزارین در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال ۹۷ نسبت به سال قبل۶ درصد کاهش یافت . دکتر حامد روحانی زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این جلسه با بیان اینکه باید در راستای کاهش آمار سزارین در استان تلاش بیشتری صورت گیرد از تشکیل هسته آموزش زایمان بی درد دارویی در بیمارستان ها ، برگزاری کلاس های آموزشی آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک ، مقیم شدن پزشکان زنان در بیمارستان های سطح ۳ و تک تخصصی استان خبر داد و اظهار کرد : ۹۸ درصد زایمان های استان مازندران در سامانه کشوری وزارت بهداشت ثبت شده است که می تواند در پایش برنامه ترویج زایمان طبیعی و همچنین سایر برنامه‌های ارتقای سلامت باردار و نوزاد تاثیر بسزایی داشته باشد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران