شماره امروز: ۵۴۷

معاون سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد

| | |

معاون سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی اعلام کرد: پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال ۹۶ مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری حسابرسی و قطعی شود.

معاون سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی اعلام کرد: پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال ۹۶ مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری حسابرسی و قطعی شود. نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی استان‌ها در راستای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ متذکر شد تا پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال ۹۶ مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری حسابرسی و قطعی شود. با توجه به ابلاغ دستورالعمل شماره 200/98/505 مورخ 1398/3/8 موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات‌های مستقیم، جهت بهره مندی و رضایت مندی حداکثری مودیان مالیاتی از ظرفیت قانونی یاد شده، به شرح ذیل متذکر می‌شود:

1- ادارات امور مالیاتی با توجه به مدت زمان باقی مانده مودیان محترم مالیاتی برای استفاده از ظرفیت قانونی دستورالعمل مذکور، حداکثر تلاش و مساعی خود را به کار برده تا پرونده مالیاتی عملکرد سال 1396 اینگونه مودیان حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری حسابرسی و قطعی گردد، در راستای این بند لازم است مدیران کل امور مالیاتی با نظارت دقیق و حتی المقدور ورود به پرونده‌های مودیان در اجرای مقررات ماده 34 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اقدامات لازم را مبذول نمایند.

2- چنانچه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق مشمول دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات قانونی یاد شده جهت در آمد مکتسبه در سال 1397 بخواهند درصد بیشتری نسبت به درصدهای مقرر در بند (ب) دستورالعمل یاد شده به مالیات قطعی عملکرد سال 1396 خود برای عملکرد سال 1397 پرداخت نمایند در صورت ارسال فرم مربوط و درج مبالغ بیشتر نیز فرم مودیان و مبالغ ابرازی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مذکور قطعی تلقی می‌گردد.

3- با توجه به اینکه آخرین اقدام مودی در ارسال اظهارنامه مالیاتی و با فرم موضوع دستور العمل فوق الذکر برای اقدامات بعدی سازمان متبوع ملاک عمل است، بنابر این کلمه «نموده باشند» در خط دوم بند7 دستورالعمل فوق به «ننموده باشند» تغییر می‌یابد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران