شماره امروز: ۵۴۷

طبق گزارش مرکز آمار ایران از تورم اردیبهشت بوشهر بیشترین تورم در میان استان‌ها را دارد

| | |

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه سال جاری عدد شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای خانوار کشور به 173.5 رسید.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه سال جاری عدد شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای خانوار کشور به 173.5 رسید. به این ترتیب شاخص کل اردیبهشت ماه (تورم ماهانه) 1.5 درصد نسبت به ماه فروردین افزایش داشت. در اردیبهشت ماه امسال بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با 4.1 درصد و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان با 0.3 درصد بوده است.

به گزارش «تعادل»، همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، برای خانوارهای ایرانی به 52.1 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 65.3 درصد و مربوط به استان بوشهر است و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه هم مربوط به استان هرمزگان بوده که 43.5 درصد است.

به این معنی که خانوارهای ساکن استان بوشهر بطور متوسط ١٣.٢ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان بطور متوسط ٨.٦ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اردیبهشت ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1398 برای خانوارهای ایرانی به 34.2 درصد رسید. در میان استان‌های کشور بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (41 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (28.6 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در اردیبهشت ماه امسال با افزایش 1.3واحد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین در اردیبهشت 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 172.0 رسید که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 4.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان با 0.2 درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 50.7 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر (64.1درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (42.2 درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان بوشهربطور متوسط 13.4 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان هرمزگان بطور متوسط 8.3 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اردیبهشت1397برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1398 برای خانوارهای شهری به عدد 33.7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (40.3 درصد)، کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (27.9 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌هادر اردیبهشت ماه 12.4 درصد است که نسبت به ماه قبل 1.4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین در اردیبهشت ماه 1398 شاخص کل برای خانوارهای روستایی بر مبنای سال پایه 1395 به 181.9 رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با 5.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان (بدون تغییر) است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 59. 6 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌های ایلام و کردستان با (70.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان 45.9 درصد است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام و کردستان بطور متوسط 10.9 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان بطور متوسط 13. 7درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اردیبهشت 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1398برای خانوارهای روستایی به عدد 37. 1 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان 44.6 درصد و کمترین آن مربوط به استان‌های هرمزگان و البرز (30.8 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در اردیبهشت ماه 13.8درصد است که نسبت به ماه قبل 0.4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

  تورم ماهانه در کانال یک درصد

بررسی روند تورم‌های ماهانه در اردیبهشت ماه، نشان می‌دهد که گرچه در سال گذشته اقتصاد ایران هر ماه تورم‌های بالا را تجربه می‌کرد و در ماه به 7 درصد رسیده است، ولی در اردیبهشت ماه از شیب تند تورم ماهانه کم شده است. همچنانکه از میان استان‌های کشور 31 استان تورم ماهانه زیر دو درصد را تجربه کرده و در 5استان‌ هم تورم ماهانه زیر یک درصد بود. در مجموع نیزتورم ماهانه 1.5 درصد اعلام شد.

گفتنی است در اردیبهشت ماه بیشترین تورم ماهانه به ایلام با 4.1 درصد، سیستان و بلوچستان با 3.2 درصد و زنجان با 3 درصد تعلق داشته است و کمترین‌ها نیز به ترتیب به هرمزگان با 0.3 درصد، لرستان، ‌همدان و فارس با 0.6 درصد تعلق داشتند.

  کدام استان‌ها خوراکی‌ها را گران‌تر خریدند؟

بررسی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و دخانیات در کل کشور نشان می‌دهد بالاترین تورم خوراکی‌ها و دخانیات در میان استان‌های کشور را بوشهر به خود اختصاص داده است. تورم خوراکی‌ها و اشامیدنی‌ها و دخانیات در این استان سه رقمی شده و در اردیبهشت ماه به 103.8 درصد رسیده است. بعد از آن نیز بیشترین تورم متعلق به استان چهارمحال بختیاری بوده و به 90.2 درصد رسیده است.استان مرکزی نیز با 88.7 درصد تورم، ‌رتبه سوم را در بیشترین تورم خوراکی‌ها‌، آشامیدنی‌ها و دخانیات به خود اختصاص داده است.

گفتنی است پایین‌ترین تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات در اردیبهشت ماه، به استان زنجان با 69.8 درصد، همدان با 75.6 درصد و سمنان 77.9 درصد تعلق داشته است. به این ترتیب تورم نقطه‌ای هیچ استانی در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کمتر از 70 درصد نبوده است.

لازم به ذکر است که اغلب استان‌ها (23 استان) در اردیبهشت ماه تورم خوراکی ماهانه منفی تجربه کردند. در میان استان‌ها کمترین تورم ماهانه متعلق به استان بوشهر با تورم منفی 4.8 درصد بوده است. پس از آن نیز همدان با تورم ماهانه منفی 3.1 درصد و هرمزگان منفی 2.7 درصد قرار دارند. بیشترین تورم ماهانه نیز متعلق به ایلام با 3.9 درصد، سیستان و بلوچستان با 3.1 درصد و کرمانشاه 1.8 درصد بوده است.

 

  سه استان 50 درصدی در تورم کالاهای غیر خوراکی

آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است، دو استان خراسان شمالی و ایلام با تورم 50.6 درصدی و کردستان با تورم 50.3 درصدی بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای را تجربه کرده‌اند. لازم به ذکر است که بر خلاف تورم گروه کالاهای غیر خوراکی تورم ماهانه در این گروه همچنان بالاست و 5 استان تورم بالای 5 درصد داشته‌اند. در میان استان‌ها بیشترین تورم ماهانه اقلام غیر خوراکی متعلق به استان بوشهر با 5.8 درصد، کردستان، 5.7 درصد و اذربایجان غربی و زنجان 5.3 درصد بوده است. گفتنی است تورم هیچ استانی در گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات کمتر از دو درصد نبوده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران