شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 142056 | |

در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۸۵۷ شرکت تعاونی جدید با ۷۲ هزار و 324 عضو در کشور برای انجام فعالیت‌های مختلف کسب و کار ثبت و تشکیل شده است.

در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۸۵۷ شرکت تعاونی جدید با ۷۲ هزار و 324 عضو در کشور برای انجام فعالیت‌های مختلف کسب و کار ثبت و تشکیل شده است.

بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال 1397 تعداد 3857 شرکت تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیت‌های مختلف کسب و کار ثبت و تشکیل شده است. به عبارت دیگر در سال مورد اشاره بطور متوسط روزانه بیش از 11 تعاونی در کشور تشکیل و ثبت شده است که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره‌برداری یا در دست اجرا است.

تعداد کل اعضای تعاونی‌های مذکور 72 هزار و 324 نفر و تعداد شاغل آن معادل 61 هزار و 987 نفر و سرمایه اولیه آن حدود 889 میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضاء و شاغل تعاونی‌ها در سطح کشور به ترتیب 19 و 16 نفر هستند.

بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان‌های «فارس» و «خراسان رضوی» به ترتیب با تعداد 421 و 346 تعاونی تعلق دارد. بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده در فعالیت‌های «کشاورزی» و «صنعت» به ترتیب با 1190 و 962 واحد هستند. تعاونی‌های دارای فعالیت «کشاورزی» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی و اجتماعی» به ترتیب با 16799 و 11745 نفر دارای بیشترین اعضا هستند. همچنین بیشترین شاغل مربوط به تعاونی‌های دارای فعالیت «کشاورزی» و«صنعت» به ترتیب با 15 هزار و 33 نفر و 14 هزار و 290 نفر هستند.

تعداد تشکل‌های تعاونی ثبت شده در کشور برای سال مذکور

20 اتحادیه بوده که مرتبط با فعالیت‌های خدماتی است.

همچنین در اسفند ماه سال 97 تعداد 381 تعاونی و 5 اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده است که تعداد تعاونی‌ها نسبت به بهمن ماه سال97 (375 واحد) افزایشی معادل 2درصد و نسبت به اسفند ماه 96 (432 واحد) کاهشی معادل12درصد داشته است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران