شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 138801 | |

براساس آمارهای گمرک ایران، مازاد تجارت خارجی کشور تا پایان دی ماه سال جاری به ۶۷۸ میلیون دلار رسید که 60 میلیون دلار نسبت به آذر ماه کاهش یافته اما همچنان مثبت است.

براساس آمارهای گمرک ایران، مازاد تجارت خارجی کشور تا پایان دی ماه سال جاری به ۶۷۸ میلیون دلار رسید که 60 میلیون دلار نسبت به آذر ماه کاهش یافته اما همچنان مثبت است. صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه امسال‌ از مرز ۳۶ میلیارد دلار گذشت و به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسید.

بر اساس تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماهه سال جاری از مرز ۳۶ میلیارد دلار گذشت و به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسید. همچنین در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار می‌شود.

به این ترتیب تا پایان دی ماه سال‌ جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲.۲۱ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶۰۰۰ تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. بر همین اساس، مازاد تراز تجارت خارجی ۶۷۸ میلیون دلار شد.

واردات ایران در این مدت نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۷.۳۸ درصدی از نظر وزنی ۱۸.۸۷ درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.

گفتنی است مازاد تراز تجارت خارجی کشور تا پایان آذر ماه سال جاری به ۷۳۸ میلیون دلار رسیده بود؛ در مدت ۹ ماهه اول سال جاری حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۸۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تن رسیده بود که ارزش آن رقمی برابر ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار بود.

  اقلام عمده صادراتی

اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب، میعانات گازی به ارزش سه میلیارد و ۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸.۴۰ درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۰.۹۹ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۸ درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۳۸ درصد و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۳۶ درصد بوده است.

گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور ۳۳.۹۲ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۸.۴۰ درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۷.۶۸ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

  اقلام عمده وارداتی به ایران

اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۵۴‌‬ درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۵۵ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۹ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۹۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۷۳ درصد و کنجاله سویا به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱.۳۸درصد بوده است.

در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور چین با هفت میلیارد و ۵۲۴میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰.۷۰ درصد، عراق با هفت میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰.۶۷ درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۴.۶۲ درصد، افغانستان با دو میلیارد و ۵۳۳میلیون دلار و سهم ارزشی ۶.۹۷ درصد و ترکیه با دو میلیارد و ۲۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۵۷ درصد بوده‌اند.

قابل ذکر است کشور چین رتبه اول را در بین کشورهای مقاصد صادراتی ایران کسب کرده است؛ بطوری که میزان صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵.۲۴ درصدی و عراق با رتبه دوم افزایش ۴۴.۷۵ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است.

  کشورهای عمده صادرکننده کالا

 به ایران

در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۱۰ماهه سال جاری به ترتیب از پنج کشور چین با هشت میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۴.۹۶ درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۵.۲۹ درصد، ترکیه با دو میلیارد و ۳۸ میلیون دلار و سهم ارزشی‬ ۵.۷۱‬ درصد، آلمان با دو میلیارد و ۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ‬ ۵.۶۶‬ درصد و هند با یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۴۰ درصد انجام شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران