شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 138558 | |

فارس|رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اعلام اینکه ۷۵ درصد منابع اشتغال روستایی پرداخت شده است،

فارس|رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اعلام اینکه ۷۵ درصد منابع اشتغال روستایی پرداخت شده است، گفت: مصوب شد تا سقف ۲۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود. مرتضی شهیدزاده رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی در بخش ریالی و ارزی اظهار کرد: در سال جاری حدود 14 میلیارد و 700 میلیون دلار در بانک‌های مختلف برای پرداخت تسهیلات، سپرده‌گذاری شده است. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه 41 میلیارد دلار از اول تأسیس صندوق تاکنون در بخش‌های مختلف اقتصاد از منابع صندوق سرمایه‌گذاری شده است، تاکید کرد: سهم بخش‌های مختلف از مجموع تسهیلات ارزی در نفت و گاز و پتروشیمی که صنایع زاینده اقتصادی هستند 64 درصد است. بخش نیروگاه‌ها 12 درصد، صنایع و معادن 14 درصد، آب و کشاورزی 4 درصد و حمل و نقل 6 درصد سهم دارند. وی در مورد اینکه چه میزان از تسهیلات به صورت ریالی پرداخت شده است، گفت: قراردادهای ریالی هم به صورت عاملیت یعنی سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده است. در 6 ماهه 4 هزار و 950 میلیارد تومان سپرده شده که 50 درصد آن سرمایه در گردش و 50 درصد سرمایه‌گذاری جدید بوده است. شهیدزاده افزود: اگر بخواهیم درصد تقسیمات ریالی را بگوییم بخش آب و کشاورزی 44 درصد سهم دارد. معدن 40 درصد، صنایع تبدیلی و تکمیلی 10درصد و گردشگری 6 درصد می‌شود.  رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی یک خبر خوش هم برای تولیدکنندگان و بنگا‌ه‌های اقتصادی داشت و عنوان کرد: ضمناً در اتاق بازرگانی ایران مطلبی بود که برای تولیدکنندگان خیلی مهم است. به دلیل نوسانات ارز و مواد اولیه مصوب کردیم هر بانک می‌تواند با ارزیابی مشتریان نسبت به تامین سرمایه در گردش تا ۲۰ میلیارد تومان اقدام کند. شاید یک بنگاه کمتر نیاز داشته باشد و میزان آن بستگی به گردش مالی و تولید بنگاه دارد. شهیدزاده تصریح کرد: اولین بنگاه اقتصادی هستیم که برای تأمین منابع تولید این تصمیم را گرفتیم. ضمناً سرمایه در گردش به لحاظ بانکی یک ساله یا برای یک دوره تولید لحاظ شد. وی با بیان اینکه بازپرداخت سرمایه در گردش را دو ساله تعیین کردیم، عنوان کرد: اگر یک بنگاه بخواهد از بانک منابع را دریافت کند تا بخواهد به تولید برسد برای بازپرداخت مشکلی نداشته باشد. این تسهیلات ممتازی است که در نظر گرفته شد تا کمکی به تولید باشد. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد عملکرد ۱.۵ میلیارد دلار ایجاد اشتغال در روستاها و برای عشایر بیان کرد: تاکنون 75 درصد منابع آن را تسعیر (تبدیل به ریال) کردیم و در اختیار بانک‌های عامل گذاشتیم و 25 درصد باقی مانده منوط به ارایه گزارش سازمان برنامه و بودجه است. شهیدزاده افزود: برای اشتغال روستایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به ریال شد و نرخ تسهیلات آن ۶ درصد است.رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اعلام اینکه ۷۵ درصد منابع اشتغال روستایی پرداخت شده است، گفت: مصوب شد تا سقف ۲۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود. مرتضی شهیدزاده رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی در بخش ریالی و ارزی اظهار کرد: در سال جاری حدود 14 میلیارد و 700 میلیون دلار در بانک‌های مختلف برای پرداخت تسهیلات، سپرده‌گذاری شده است. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه 41 میلیارد دلار از اول تأسیس صندوق تاکنون در بخش‌های مختلف اقتصاد از منابع صندوق سرمایه‌گذاری شده است، تاکید کرد: سهم بخش‌های مختلف از مجموع تسهیلات ارزی در نفت و گاز و پتروشیمی که صنایع زاینده اقتصادی هستند 64 درصد است. بخش نیروگاه‌ها 12 درصد، صنایع و معادن 14 درصد، آب و کشاورزی 4 درصد و حمل و نقل 6 درصد سهم دارند. وی در مورد اینکه چه میزان از تسهیلات به صورت ریالی پرداخت شده است، گفت: قراردادهای ریالی هم به صورت عاملیت یعنی سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده است. در 6 ماهه 4 هزار و 950 میلیارد تومان سپرده شده که 50 درصد آن سرمایه در گردش و 50 درصد سرمایه‌گذاری جدید بوده است. شهیدزاده افزود: اگر بخواهیم درصد تقسیمات ریالی را بگوییم بخش آب و کشاورزی 44 درصد سهم دارد. معدن 40 درصد، صنایع تبدیلی و تکمیلی 10 درصد و گردشگری 6 درصد می‌شود.  رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی یک خبر خوش هم برای تولیدکنندگان و بنگا‌ه‌های اقتصادی داشت و عنوان کرد: ضمناً در اتاق بازرگانی ایران مطلبی بود که برای تولیدکنندگان خیلی مهم است. به دلیل نوسانات ارز و مواد اولیه مصوب کردیم هر بانک می‌تواند با ارزیابی مشتریان نسبت به تامین سرمایه در گردش تا ۲۰ میلیارد تومان اقدام کند. شاید یک بنگاه کمتر نیاز داشته باشد و میزان آن بستگی به گردش مالی و تولید بنگاه دارد. شهیدزاده تصریح کرد: اولین بنگاه اقتصادی هستیم که برای تأمین منابع تولید این تصمیم را گرفتیم. ضمناً سرمایه در گردش به لحاظ بانکی یک ساله یا برای یک دوره تولید لحاظ شد. وی با بیان اینکه بازپرداخت سرمایه در گردش را دو ساله تعیین کردیم، عنوان کرد: اگر یک بنگاه بخواهد از بانک منابع را دریافت کند تا بخواهد به تولید برسد برای بازپرداخت مشکلی نداشته باشد. این تسهیلات ممتازی است که در نظر گرفته شد تا کمکی به تولید باشد. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد عملکرد ۱.۵ میلیارد دلار ایجاد اشتغال در روستاها و برای عشایر بیان کرد: تاکنون 75 درصد منابع آن را تسعیر (تبدیل به ریال) کردیم و در اختیار بانک‌های عامل گذاشتیم و 25 درصد باقی مانده منوط به ارایه گزارش سازمان برنامه و بودجه است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران