شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 130160 | |

جلیل رحیمی جهان آبادی، در خصوص لزوم همکاری با FATF اظهار کرد: برای نظارت بین المللی و تعاملات بانکی ما نباید خود تحریمی کنیم، در حال حاضر تحریم‌های بین المللی بر ما فشار آورده و بخشی از سیستم بانکی کشور را هدف قرار داده است.

جلیل رحیمی جهان آبادی، در خصوص لزوم همکاری با FATF اظهار کرد: برای نظارت بین المللی و تعاملات بانکی ما نباید خود تحریمی کنیم، در حال حاضر تحریم‌های بین المللی بر ما فشار آورده و بخشی از سیستم بانکی کشور را هدف قرار داده است. همکاری با FATF همه مشکلات ما را رفع نمی‌کند اما از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری می‌کند، معنا و مفهوم عدم همکاری با FATF این است که ایران با پولشویی موافق است و حاضر به شفافیت در تعاملات بانکی در جهان و منطقه نیستیم و ناخوداگاه برچسب حمایت ایران از تروریست را پذیرفته ایم. نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: ما نباید این خود تحریمی و خود زنی را انجام دهیم، در عین حال پذیرش FATF همه مشکل را حل نمی‌کند اما بخشی از مشکل را بر طرف می‌کند و از ایجاد مشکلات بیشتر در آینده جلوگیری می‌کند. وی گفت: در حال حاضر خیلی از سیستم‌های بانکی به دلیل تحریم‌های ایران تحت فشارند و از ایجاد تعاملات بانکی با ایران ترس دارند. رحیمی جهان آبادی به خانه ملت گفت: اگر به FATF نپیوندیم قانونا و رسما سیستم بانکی ایران را در محیط بین المللی در تحریم کامل قرار داده ایم. وی تاکید کرد: نباید این فرصت را به امریکایی‌ها و اسراییلی‌ها بدهیم که در جهان بتواند از نپیوستن ما به FATF به عنوان ابزار عیله ما استفاده کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران